แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราช โดยมี พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  ประธานฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส ผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมกันจัดสัมมนาบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมจากศูนย์ต่างๆ ดังนี้ กรุงเทพฯ 4 คนจันทบุรี 4 คน ราชบุรี 5 คนเชียงใหม่ 2 คน สุราษฎร์ 5 คน นครราชสีมา 2 คน อุดร 1 คน อุบลฯ 4 คน ท่าแร่ 4 คน สำนักงานคณะกรรมการฯ 5 คนรวมทั้งหมด 36 คน โดยมี คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราชฯและประธานคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลสุราษฎร์ฯและทีมงาน เป็นเจ้าภาพและจัดการสัมมนาฯ อ่านทั้งหมด