แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน

เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้

ใจของท่านอย่าหวั่นไหว หรือมีความกลัวเลย”

(ยอห์น 14:27)

.

🌟🎉 Happy New Year 2021 🎉🌟

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร

และเจ้าหน้าที่แผนกคริสตศาสนธรรม ขอส่งความสุขให้กับทุกท่าน

ขอพระเจ้าอวยพร พิทักษ์รักษา และประทานสันติสุขแด่ทุกท่านตลอดไปครับ 💝

.

#แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

#HappyNewYear2021