^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

พระวาจาของพระเจ้าและการสวดภาวนาต่อพระแม่มารีย์

พระวาจาของพระเจ้าและการสวดภาวนาต่อพระแม่มารีย์


88.    เมื่อคิดถึงความสัมพันธ์ที่แยกกันไม่ออก ระหว่างพระวาจาของพระเจ้ากับพระนางมารีย์แห่งนาซาเร็ธ ข้าพเจ้าขอเตือนพร้อมกับบรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาให้ส่งเสริมการสวดภาวนาต่อพระแม่มารีย์ในหมู่ผู้มีความเชื่อ โดยเฉพาะในชีวิตครอบครัว เป็นการช่วยให้รำพึงถึงพระธรรมล้ำลึกที่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ กิจกรรมที่มีประโยชน์มากได้แก่การสวดสายประคำ ทั้งเป็นการส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งเป็นการรำพึงพร้อมกับพระแม่มารีย์ถึงพระธรรมล้ำลึกในพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า  และที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้ทรงให้เพิ่ม “พระธรรมล้ำลึกแห่งแสงสว่าง” เข้ามาด้วย  เป็นการดีที่เมื่อแจ้งพระธรรมล้ำลึกแต่ละข้อ จะมีการเพิ่มข้อความสั้นๆจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระธรรมล้ำลึกนั้นด้วย เพื่อช่วยให้จดจำข้อความที่มีความหมายจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระธรรมล้ำลึกพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าได้ดีขึ้น
    ยิ่งกว่านั้น สมัชชายังย้ำให้สนับสนุนผู้มีความเชื่อทุกคนสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าว บทภาวนานี้เป็นบทภาวนาซื่อๆ แต่ลึกซึ้ง เพราะช่วยให้เรา“ได้ระลึกถึงพระธรรมล้ำลึกของพระวจนาตถ์ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์เป็นประจำทุกวัน”  เป็นการถูกต้องแล้วที่ประชากรของพระเจ้า ครอบครัว และหมู่คณะของผู้ถวายตนแด่พระเจ้าทั้งชายและหญิงจะได้สวดบทภาวนานี้อย่างสม่ำเสมอ ดังที่ธรรมประเพณีเชิญชวนให้สวดตอนรุ่งเช้า ตอนเที่ยงและเมื่อตะวันตกดิน ในข้อความตอบรับทูตสวรรค์(ขององค์พระผู้เป็นเจ้า) เราวอนขอพระเจ้าให้พระนางมารีย์ช่วยวอนขอแทนเราให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ เช่นเดียวกับที่พระนางเคยทรงกระทำ คือรับพระวาจาของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราและปฏิบัติตาม การปฏิบัติเช่นนี้อาจช่วยเราให้เติบโตขึ้นในความรักแท้จริงต่อพระธรรมล้ำลึกเรื่องการรับสภาพมนุษย์ของพระวจนาตถ์
    บทภาวนาโบราณบางบทของคริสตชนทางตะวันออก ที่คิดคำนึงถึงประวัติศาสตร์ความรอดพ้นทั้งหมดในความสัมพันธ์กับTheotokos หรือ “พระมารดาของพระเจ้า” ก็น่าจะเป็นที่รู้จัก ยอมรับและใช้ภาวนาอย่างแพร่หลายด้วย ข้าพเจ้าคิดเป็นพิเศษถึงบทเพลง Akathistos   และ Paraklesis บทเพลงสรรเสริญทั้งสองบทนี้ใช้ขับร้องโต้ตอบกัน เป็นบทเพลงที่ผสมผสานความเชื่อของพระศาสนจักรและข้อความจากพระคัมภีร์ ช่วยให้ผู้มีความเชื่อคิดคำนึงถึงพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าร่วมกับพระนางมารีย์ โดยเฉพาะบทเพลงน่าเคารพสรรเสริญพระมารดาของพระเจ้าที่เรียกว่า Akathistos – ที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เพราะต้องยืนขับร้อง - เป็นข้อความลึกซึ้งที่สุดที่เป็นพยานแสดงความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ในธรรมประเพณีไบซันติน  การใช้ถ้อยคำเหล่านี้ภาวนาย่อมเปิดใจให้พร้อมจะรับสันติที่มาจากเบื้องบน จากพระเจ้า และรับสันตินั้นซึ่งได้แก่พระคริสตเจ้าเอง ผู้ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์เพื่อความรอดพ้นของเรา

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5809
11887
73126
310589
816522
16546956
Your IP: 3.233.215.231
2020-02-21 09:17

สถานะการเยี่ยมชม

มี 104 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk