แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ผู้รับใช้สามคนและเงิน

พระคัมภีร์    มัทธิว 25:14-30, ลูกา 19:11-27

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    คนยืนมอง
3.    นาย
4.    ผู้รับใช้ 1-2-3
5.    นายธนาคาร   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    ถุงใส่เงิน 5 ถุง
2.    แบงค์ 1000 จำนวน 2 ใบ
3.    แบงค์ 500 จำนวน 2 ใบ
4.    แบงค์ 100 จำนวน 1 ใบ
5.    พลั่ว 1 อัน
6.    คำว่า “ธนาคาร”

ใจความสำคัญ
    การทำความดี    การใช้พระพรต่างๆ
คำอธิบาย
    อุปมาเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการใช้พระพรต่างๆ ที่เราได้รับมาทั้งพระพรฝ่ายจิตใจ และพระพรตามธรรมชาติ
    ผู้รับใช้สองคนเอาเงินไปลงทุนทำงานและเกิดผลเพิ่มขึ้น พวกเขาได้รับรางวัลอย่างงาม ผู้รับใช้คนที่สามไม่ได้ทำอะไรกับเงินที่เขาได้รับ ไม่ยอมแม้แต่จะเอาเงินไปฝากธนาคาร เพราะเขาขาดการริเริ่ม เขาจึงถูกลงโทษ การมีส่วนร่วมของเราในความชื่นชมยินดีของพระเจ้าขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของเราต่อพระหรรษทานและพระพรความสามารถต่างๆที่เราได้รับ เราสามารถพัฒนาพระพรความสามารถต่างๆ ของเราและแบ่งปันให้กับผู้อื่น หรือเราสามารถนำไปฝังไว้และสูญเสียมันไป การเลือกเป็นของเราว่าเราจะเลือกแบบไหน อุปมาสามารถใช้เตือนชาวฟาริสีบางคนที่ต้องการรักษาให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ควรจะเป็น

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    พระพรความสามารถต่างๆที่เราได้รับและเราจะใช้มันอย่างไร
    เจ้านายของเราคาดหวังอะไรจากเรา
    พระพรความสามารถต่างๆ ที่สูญหายไปเพราะไม่ได้ใช้
    ทำไมเราจึงมีความกลัวที่จะใช้พระพรความสามารถต่างๆ
    ยกตัวอย่างของผู้ที่ใช้พระพรความสามารถของพวกเขา
    ความหมายของคำว่า “พระพรความสามารถที่พระเจ้าทรงประทานให้ฉัน คือสิ่งที่ทำให้กลายเป็นของขวัญของฉันที่ถวายแด่พระเจ้า”
    เคราะห์กรรมของผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและหลังจากนั้น
-------------------------------------------------
(พระเยซูเจ้าออกมาอยู่ด้านหนึ่งพร้อมกับฝูงชน ชายมีถุงสามใบที่ใส่เงิน 1000, 500 และ 100 ผู้รับใช้ทุกคนยืนอยู่ข้างหลัง นายธนาคารยืนอยู่หลังป้าย “ธนาคาร”)
พระเยซูเจ้า    อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับบุรุษผู้หนึ่งกำลังจะเดินทางไกล เรียกผู้รับใช้มามอบทรัพย์สินให้ ตามความสามารถของแต่ละคน
นาย    มานี่สิ
    (ผู้รับใช้ 1-2-3 เข้าไปหานาย)
    พวกเจ้าก็รู้แล้วว่าข้ากำลังจะเดินทางไกล เมื่อข้าไม่อยู่ ข้าอยากให้พวกเจ้าดูแลเงินของฉัน
    (ให้ถุงเงินที่มี 1000 กับผู้รับใช้ 1)
    นี่เงิน 1000 บาทสำหรับเจ้า
    (ให้ถุงเงินที่มี 500 บาทกับผู้รับใช้ 2)
    นี่เงิน 500 บาทสำหรับเจ้า
    (ให้ถุงเงินที่มี 100 บาทกับผู้รับใช้ 3)
    และนี่เงิน 100 บาทสำหรับเจ้า
    ข้าหวังว่าพวกเจ้าจะทำอย่างดีที่สุด
    (นายออกไป ผู้รับใช้ 1-2 ไปที่ธนาคาร ผู้รับใช้ 3 ถือพลั่วและเดินไปในทางตรงข้าม)
ผู้รับใช้ 1    (พูดกับนายธนาคาร)
    ผมต้องการลงทุนเงิน 1000 บาทนี้
นายธนาคาร    (หยิบถุงเงินไป)
    เยี่ยมมาก
ผู้รับใช้ 2    (พูดกับนายธนาคาร)
    ผมต้องการลงทุนเงิน 500 บาท
นายธนาคาร    (หยิบถุงเงินไป)
    ครับท่าน
    (ผู้รับใช้ 1-2 และนายธนาคารออกไป)
ผู้รับใช้ 3    (พูดกับตนเองขณะกำลังขุด)
    ฉันต้องซ่อนเงินของนายไว้ จะได้ไม่มีใครมาขโมยมันไป
    (ผู้รับใช้ 3 ออกไป)
พระเยซูเจ้า    หลังจากนั้นอีกนาน นายของผู้รับใช้พวกนี้กลับมา
    (นายเข้ามา สักครู่ ผู้รับใช้ 1 ออกมา พร้อมกับถุงเงิน 1000 สองใบ)
นาย    จงรายงานให้ข้าฟังว่าเจ้าได้ใช้เงินอย่างไร
ผู้รับใช้ 1    นายขอรับ ท่านให้ผม 1000 บาท และนี่คืออีก 1000 บาทที่ผมทำกำไรได้
นาย    ดีมาก ผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย เราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆ จงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด
    (ผู้รับใช้ 2 เข้ามาพร้อมกับถุงเงิน 500 สองใบ)
ผู้รับใช้ 2    นายขอรับ ท่านให้ผม 500 บาท และนี่คือเงินอีก 500 ที่ผมทำกำไรได้
นาย    ดีมาก ผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย เราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆ จงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด
    (ผู้รับใช้ 3 เข้ามาพร้อมกับถุงเงิน 100 บาท)
ผู้รับใช้ 3    นายขอรับ ผมรู้ว่าท่านเป็นคนเข้มงวด เก็บเกี่ยวในที่ที่ท่านไม่ได้หว่าน  เก็บรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรย  ข้าพเจ้ามีความกลัว จึงนำเงินของท่านไปฝังดินซ่อนไว้ นี่คือเงินของท่าน
นาย    ผู้รับใช้เลวและเกียจคร้าน เจ้ารู้ว่าข้าเก็บเกี่ยวในที่ที่ข้ามิได้หว่าน เก็บรวบรวมในที่ที่ข้ามิได้โปรย  เจ้าก็ควรนำเงินของข้าไปฝากธนาคารไว้ เมื่อข้ากลับมาจะได้ถอนเงินของข้าพร้อมกับดอกเบี้ย
    (พูดกับคนยืนมอง)
    จงนำเงินหนึ่งร้อยจากเขาไปให้แก่ผู้ที่มีหนึ่งพัน  เพราะผู้ที่มีมาก จะได้รับมากขึ้น และเขาจะมีเหลือเฟือ แต่ผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามีก็จะถูกริบไปด้วย
    (คนยืนมองเอาเงินจากผู้รับใช้ 3 และให้กับผู้รับใช้ 1)
นาย    ส่วนผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์นี้ จงนำไปทิ้งในที่มืดข้างนอก ที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญ และขบฟันด้วยความขุ่นเคือง
    (คนยืนมองจับผู้รับใช้ 3 และออกไป)