แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หญิงสาวสิบคน

พระคัมภีร์    มัทธิว บทที่ 25:1-13

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    หญิงโง่ 5 คน
3.    หญิงฉลาด 5 คน
4.    เจ้าบ่าว
5.    คนประกาศ
6.    ผู้รับใช้
7.    ฝูงชน   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    ตะเกียง 10 ดวง (5 ดวงมี เปลวไฟสว่าง 5 ดวง มีเปลวไฟริบหรี่ ที่ใส่น้ำมัน 5 ก้อน

ใจความสำคัญ
    การกระทำที่ดี การเตรียมพร้อมเพื่อพระอาณาจักรสวรรค์


คำอธิบาย
    อุปมาเรื่องนี้เป็นวิกฤตการที่แสดงให้เห็นว่าเราต้องพร้อมอยู่เสมอที่จะเลือกการช่วยให้รอด จากการไม่วางแผนและไม่มองการล่วงหน้า ทำให้หญิงโง่ทั้ง 5 คนไม่ได้เข้าไปในงานแต่งงาน พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้เราเตรียมตัวด้วยการกระทำดี เพราะเราไม่รู้ว่าพระอาณาจักรจะมาถึงเมื่อใด เช่นเดียวกับบรรดาหญิงสาวในอุปมา ที่ไม่สามารถมาได้ตามกำหนดการ พระอาณาจักรมิได้มาถึงชาวอิสราเอลตามที่พวกเขาได้คาดหวังไว้ ปัจจุบันล่วงมาแล้ว 2000 กว่าปี เขาก็ยังคงรอคอยอยู่ เมื่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าบ่าวมาถึง เพื่อพาเราเข้าไปในงานเลี้ยงนิรันดร เราควรเตรียมตะเกียงของเราให้พร้อมที่จะมีไฟลุกโชน ผู้ที่เตรียมพร้อมก็จะได้รับเข้าไปอยู่ในสวรรค์ด้วยความชื่นชมยินดี

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ความผิดพลาดของหญิงโง่ และผลที่ได้รับ
    น้ำมันชนิดใดที่เราควรเตรียมพร้อมไว้
    เราควรทำอย่างไรเพื่อให้เจ้าบ่าวยอมรับเรา
    เราไม่อาจบอกได้ว่าเราจะตายเมื่อใดและจะสิ้นโลกเมื่อใด

(พระเยซูเจ้าและฝูงชนออกมาอยู่ด้านหนึ่ง หญิงโง่และหญิงฉลาดอยู่ด้วยกัน ผู้ที่เป็นหญิงฉลาดถือตะเกียงที่มีเปลวไฟลุกโชน ส่วนหญิงโง่ถือตะเกียงที่มีไฟริบหรี่)
พระเยซูเจ้า    อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับหญิงสาวสิบคนถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าว เพื่อเข้าไปในงานเลี้ยงสมรส
หญิงฉลาด 1    ยังไม่มีสัญญาณว่าเจ้าบ่าวจะมาเมื่อไหร่ แต่ฉันดีใจนะที่เตรียมน้ำมันสำรองมาด้วย ตะเกียงของฉันจะได้ไม่ดับ
หญิงฉลาด 2-5    ฉันก็เตรียมมาเหมือนกัน
หญิงฉลาด 1    ฉันหวังว่าเขาจะมาถึงเร็วๆ นี้
หญิงฉลาด 2-5    ฉันด้วย
หญิงฉลาด 2    ฉันว่าเราควรนั่งพักสักครู่ในขณะที่รอเจ้าบ่าว
    (หญิงสาวทั้ง 10 คนนั่ง และวางตะเกียงไว้ที่พื้น)
หญิงโง่ 2    (บิดขี้เกียจ)
    ฉันรู้สึกเหนื่อยจัง
    (หญิงสาวทั้ง 10 คนสัปหงก และนอนหลับ)
ผู้ประกาศ    เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกไปรับกันเถิด
    (หญิงสาวทั้ง 10 คนรีบลุกขึ้น และหยิบตะเกียงของตน)
หญิงโง่ 3    ขอน้ำมันให้เราบ้าง
หญิงโง่ 4    ตะเกียงของเราจวนจะดับแล้ว
หญิงฉลาด 4    ไม่ได้หรอก เพราะน้ำมันอาจะไม่พอสำหรับเราและสำหรับพวกเธอด้วย
หญิงฉลาด 5    ฉันว่าพวกเธอไปหาคนขายแล้วซื้อเอาเองดีกว่า
    (หญิงโง่ทั้ง 5 คนออกไป เจ้าบ่าวเข้ามาพร้อมกับผู้ประกาศและผู้รับใช้ หญิงฉลาดร้องไชโย)
เจ้าบ่าว    เชิญครับ เชิญเข้ามาข้างใน
    (พูดกับคนรับใช้)
    ใส่กลอนประตู
    (ทุกคนเดินผ่านประตูที่เปิดไว้ คนรับใช้ใส่กลอนประตู หญิงโง่กลับเข้ามา)
หญิงโง่ 5    (ทุบประตู)
    นายเจ้าขา นายเจ้าขา
หญิงโง่ 1    เปิดประตูรับพวกเราด้วย
เจ้าบ่าว    เราบอกว่าเราไม่รู้จักท่าน
    (หญิงโง่ทั้ง 5 คนออกไป)
พระเยซูเจ้า    จงตื่นเฝ้าระวังไว้เถิด เพราะท่านไม่รู้วันและเวลา