แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บุตรชายสองคน

พระคัมภีร์    มัทธิว 21:28-32

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    หัวหน้าสมณะ
3.    พ่อ
4.    บุตร 1-2   

อุปกรณ์ในการแสดง

ใจความสำคัญ
    คุณธรรม

คำอธิบาย
    ระดับหนึ่งของอุปมาเรื่องนี้สอนเราถึง “ทำตามที่พูด” เพียงแค่พูดออกมาจากริมฝีปากนั้นไม่มีค่า ถ้าเรากล่าวว่าเราเป็นคริสตชน ชีวิตของเราต้องแสดงว่าเราเป็นเช่นนั้น เราไม่ควรเป็นเหมือนบุตรคนที่สอง ที่พูดอย่างหนึ่งและทำอีกอย่างหนึ่ง แต่ที่ดีกว่าคือ เป็นเหมือนบุตรคนแรกผู้ซึ่งเปลี่ยนใจ และกระทำตามความปรารถนาของบิดา ในอีกระดับหนึ่งคือ พระเยซูเจ้าตรัสกับหัวหน้าสมณะ และผู้อาวุโสถึงอุปมาเรื่องนี้ ซึ่งดูเหมือนกับเป็นการประณามพวกเขา บุตรชายคนที่สองหมายถึงบรรดาผู้นำทางศาสนา เริ่มแรกพวกเขาผูกมัดตนเองที่จะปฏิบัติตามกฎของพระเจ้า ในฐานะประชากรผู้ได้รับเลือกสรร แต่พวกเขาไม่ยอมรับประกาศกยอห์นและพระเยซูเจ้า บุตรชายคนแรกหมายถึงบรรดาผู้ทอดทิ้งศาสนาที่กลับใจและบรรดาคนต่างศาสนาที่ได้รับความรอด บางคนยังชี้ให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นบุตรชายคนที่สามซึ่งพูดอย่างไรกระทำอย่างนั้น

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ความสำคัญของการรักษาสัญญา และปฏิบัติตาม
    รับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ในศีลล้างบาป
    มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการกลับใจ
    กระทำตามที่พูดไว้

(พระเยซูเจ้าออกมาอยู่ด้านหนึ่งพร้อมกับบรรดาหัวหน้าสมณะ บุตรชาย 1-2 ยืนแยกอยู่ต่างหาก)
พระเยซูเจ้า    ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร ชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคน วันหนึ่งเขาไปหาบุตรชายคนแรก
    (บิดาเข้ามาและไปหาบุตรชาย 1)
บิดา    ลูกเอ๋ย วันนี้ จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิด
บุตรชาย 1    ลูกไม่อยากไป
    (พ่อจากไป)
บุตรชาย 1    (พูดกับตนเอง)
    ทำไมฉันต้องปฏิเสธพ่อ พ่อต้องการให้ฉันช่วยและฉันก็มีเวลาว่างมากมายช่วยท่านได้ ฉันคิดว่าไปช่วยพ่อทำงานในสวนองุ่นดีกว่า
    (บุตรชาย 1 ออกไป บิดาเข้ามาหาบุตรชาย 2)
บิดา    ลูกเอ๋ย วันนี้ จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิด
บุตรชาย 2    ครับพ่อ
    (พูดกับตนเอง)
    ฉันคิดว่าฉันไปหายากอบเพื่อนของฉันดีกว่า ฉันแน่ใจว่า จริงๆ แล้วพ่อคงไม่ต้องการให้ฉันไปช่วยทำงานในสวนองุ่นสักเท่าใดหรอก
    (บุตรชาย 2 ออกไป)
พระเยซูเจ้า    สองคนนี้ใครทำตามใจพ่อ
หัวหน้าสมณะ    คนแรก
พระเยซูเจ้า    เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่าน เพราะยอห์นได้มาพบท่าน ชี้หนทางแห่งความชอบธรรม ท่านก็ไม่เชื่อยอห์น ส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อ แม้ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้ว ก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น