แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนร่ำรวยที่โง่เขลา

พระคัมภีร์    ลูกา 12:16-21

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    เศรษฐี
3.    คนรับใช้
4.    เสียงของพระเจ้า   

อุปกรณ์ในการแสดง

ใจความสำคัญ
    วัตถุนิยม การเตรียมพร้อมเพื่ออาณาจักรสวรรค์
ความร่ำรวย

คำอธิบาย
    พระเยซูเจ้าทรงให้ทัศนะเรื่องทรัพย์สมบัติของโลกนี้ในอุปมาเรื่องนี้อย่างเหมาะสม อย่างเช่นเศรษฐีแก้ปัญหาของเขา เขานึกถึงแต่ตนเอง ใช้คำว่า “ฉัน” โดยลืมนึกถึงพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ในการวางแผนเพื่ออนาคต เขามีสำนึกอย่างหยาบๆ ช่างโชคร้าย เขามิได้วางแผนสำหรับอนาคตสุดท้าย และไม่ได้เตรียมเผชิญกับการถูกตัดสิน เงินทองและทรัพย์สมบัติที่เราสะสมในชีวิตนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับเราเมื่อเราตายไป เหมือนสุภาษิตของสเปนที่กล่าวว่า “ผ้าห่อศพไม่มีกระเป๋า” ในอีกแง่หนึ่งคือ เราควรใส่ใจถึงทรัพย์สมบัติฝ่ายจิต บรรดาผู้ที่ใช้ชีวิตของเขาเพื่อแสวงหาทรัพย์สมบัติตามธรรมชาติ แทนที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติฝ่ายจิตใจ สักวันหนึ่งพวกเขาจะเห็นว่าเขาให้คุณค่าในทางที่ผิด ดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิต” (มธ 16:26)

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ทำไมชายในอุปมาเรื่องนี้จึงโง่เขลา
    สิ่งที่บ่งบอกถึงวัตถุนิยมในปัจจุบัน
    แบ่งปันทรัพย์สมบัติของโลก
    ทำอย่างไรจึงร่ำรวยฝ่ายจิตใจ
    ความตายที่มิได้คาดหมาย
(เศรษฐียืนอยู่กลางเวที พระเยซูเจ้ายืนอยู่ด้านหนึ่ง)
พระเยซูเจ้า    เศรษฐีคนหนึ่งมีที่ดินที่เกิดผลดีอย่างมาก
    (คนรับใช้เข้ามา)
คนรับใช้    นายครับ ที่ดินของท่านเกิดผลดีอย่างมาก ชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน
    (เศรษฐีเอามือถูกันด้วยความโลภ)
คนรับใช้    ที่ดินหลายร้อยเอเคอร์พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว แต่มีคนงานไม่เพียงพอที่จะเก็บข้าวใส่ยุ้งฉาง
เศรษฐี    เยี่ยมเลย ไปเถอะ ฉันขอคิดอะไรสักหน่อยก่อน
    (คนรับใช้ออกไป)
เศรษฐี    ฉันจะทำอย่างไรดี ฉันไม่มีที่พอจะเก็บพืชผลของฉัน (ก้าวช้าๆ อย่างใช้ความคิด) คิดออกแล้ว (ดีดนิ้ว) ฉันจะรื้อยุ้งฉางเก่าแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่โตกว่าเดิม จะได้เก็บข้าวและสมบัติทั้งหมดไว้ แล้วฉันจะพูดกับตนเองว่า “ดีแล้ว เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายเก็บไว้ใช้ได้หลายปี จงพักผ่อน กินดื่ม และสนุกสนานเถิด”
เสียงพระเจ้า    เจ้าคนโง่เอ๋ย
    (เศรษฐีอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ)
    คืนนี้ เขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไป แล้วสิ่งที่เจ้าได้เตรียมไว้จะเป็นของใครเล่า
พระเยซูเจ้า    คนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนเอง แต่ไม่เป็นคนมั่งมีสำหรับพระเจ้าก็จะเป็นเช่นนี้