แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สร้างบ้านไว้บนหิน

พระคัมภีร์    มัทธิว 7:24-27; ลูกา 6:47-49

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    ชาย 1-2   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    เก้าอี้ 2 ตัว
2.    เสียงพายุ และเสียงบ้านพัง

ใจความสำคัญ
    การฟังพระวาจาของพระเจ้า

คำอธิบาย
    พระเยซูเจ้าทรงดึงออกมาจากประสบการณ์ของพระองค์ในฐานะช่างฝีมือ เพื่อสอนบทเรียนเรื่องการฟังพระวาจาของพระเจ้า พระองค์ทรงทราบว่าการสร้างบ้านไว้บนฐานที่เป็นหินมีความปลอดภัยกว่าการวางฐานไว้บนทราย พระวาจาของพระเจ้าเข้มแข็งและแข็งกว่าก้อนหินที่แข็ง บุคคลที่กระทำตามพระวาจาสามารถผ่านพ้นพายุทุกชนิด ในทางกลับกัน บุคคลที่เลือกไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า ในที่สุดชีวิตของเขาก็จะเป๋ไป คนฉลาดเอาใจใส่พระวาจาของพระเจ้า คนโง่ไม่สนใจ คนฉลาดวางแผนสำหรับอนาคต คนโง่มีชีวิตไปวันๆ

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    คุณลักษณะของทรายและปราสาททราย
    วิธีการต่างๆ ที่เรารับสารจากพระวาจาของพระเจ้า
    พระวาจาของพระเจ้าบางตอนที่นำทางชีวิตของเราให้ประสบความสำเร็จ
    พายุหมายถึงอะไร
    ยกตัวอย่างของการไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าทำให้เกิดผลตามมาอย่างไร
    ความยากลำบากในการสร้างบ้านไว้บนหิน ทำไมการปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าจึงเรียกร้องเรามากขึ้น
    พระวาจาของพระเจ้าที่ชื่นชอบ


พระเยซูเจ้า    ชายสองคนกำลังสร้างบ้าน
    (ชาย 1 กำลังขุด ชาย 2 เดินเข้าไปหา)
ชาย 2    เฮ้ ยังขุดอยู่อีกหรือนี่ บ้านของผมสร้างเกือบเสร็จแล้ว ผมก็เริ่มสร้างในเวลาเดียวกับคุณนี่นา
ชาย 1    เอ้อ คือผมกำลังวางฐานบ้าน ผมต้องการให้บ้านของผมวางรากฐานไว้บนหิน
ชาย 2    ทำไมเหรอน้องชาย บ้านของผมสร้างไว้บนทราย มันดูสวยงามมาก ผมทำตามที่ผมคิดไว้
ชาย 1    ผมคิดว่าผมใช้เวลาและความพยายามมากขึ้นหน่อยก็คุ้มค่านะครับ
ชาย 2     โชคดีนะครับ
    (ชาย 1 และ 2 เอาเก้าอี้ไปคนละตัว ตั้งไว้ห่างกันและนั่งบนเก้าอี้)
พระเยซูเจ้า    ชายทั้งสองคนสร้างบ้านของตนเสร็จแล้ว เมื่อเกิดลมพายุพัดโหมกระหน่ำ ฝนตก น้ำไหลเชี่ยว ลมพัดโหมเข้าใส่บ้าน
    (เสียงพายุ)

ชาย 2    (กระโดดลงจากเก้าอี้)
    โอ ไม่นะ กำแพงบ้านกำลังสั่น บ้านของฉันกำลังจะพังทลาย เพื่อความปลอดภัย ฉันต้องออกไปอยู่ข้างนอก
    (วิ่งออกไปข้างนอก และหันกลับมามองบ้าน)
    พังลงมาแล้ว ดีนะที่ออกมาทัน
    (ชาย 1 และ 2 เอามือทั้งสองอุดหู เปิดเสียงบ้านพัง)
ชาย 1    นั่นอะไรนะ
ชาย 2    น้ำท่วมจากแม่น้ำไหลเชี่ยว พัดเอาทุกชิ้นส่วนของบ้านไปหมด ฉันกำลังล่มจม
    (ไปที่บ้านของชาย 1 ทุบประตูบ้าน)
    ช่วยด้วย ช่วยด้วย
ชาย 1    เกิดอะไรขึ้น
ชาย 2    บ้านของผมพังลงมาหมดแล้ว ขอผมอยู่ที่บ้านของคุณสักพักนะครับ
พระเยซูเจ้า    ผู้ใดฟังถ้อยคำของเราและปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหิน