แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ปีศาจถูกส่งไปอยู่ในฝูงหมู

พระคัมภีร์    มธ 8:28-34; มก 5:1-20; ลก 8:26-39

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    ศิษย์ 1-2
4.    ชาย
5.    คนเลี้ยงหมู 1-2
6.    บุคคล 1-2-3   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    เก้าอี้หักๆ จำนวนหนึ่ง

ใจความสำคัญ
การประกาศข่าวดี ความรอดสากล

คำอธิบาย
อัศจรรย์อันน่าสนใจนี้บอกเล่าถึงพระเยซูเจ้าทรงช่วยเหลือคนต่างศาสนาคนหนึ่ง และทำให้เขาเป็นผู้ประกาศข่าวดี ชายผู้ถูกปีศาจสิงอยู่ในเขาทำให้เขาทำร้ายตนเอง เมื่อพระเยซูเจ้ามาถึง ปีศาจซึ่งแน่นอนว่ามันรู้จักพระองค์ว่าทรงเป็นบุตรของพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงจำชื่อของมันได้ ซึ่งในสมัยนั้นหมายถึงทรงมีอำนาจเหนือมัน พระองค์จึงทรงส่ง “กองพล” เข้าไปอยู่ในฝูงหมู ซึ่งทันทีหมูฝูงนั้นวิ่งลงไปในทะเล แผ่นดินไม่มีที่สำหรับปีศาจเมื่อพระองค์ทรงอยู่ที่นั่น
ชายที่ได้รับการรักษานั่งอยู่แทบเท้าพระเยซูเจ้าเหมือนนักเรียน ประชาชนมองชายที่ได้รับการรักษาอย่างเยาะเย้ยถากถาง พวกเขากลัวอำนาจของพระเยซูเจ้าและขอร้องให้พระองค์ออกไปจากพวกเขา เมื่อชายผู้นั้นขอตามพระเยซูเจ้าไป พระองค์จึงบอกเขาให้ไปเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้อื่นฟัง

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ประชาชนในสมัยนั้นเชื่อว่าความเจ็บป่วยมาจากปีศาจอย่างไร
    บาปและความชั่วนำไปสู่ความพินาศอย่างไร
    พระอานุภาพของพระเจ้าที่ทรงมีเหนือความชั่ว
    ทำไมประชาชนจึงปฏิเสธพระเยซูเจ้า
    การเรียกเราให้ประกาศถึงสิ่งดีที่พระเจ้าทรงกระทำต่อเรา


ผู้บรรยาย    วันหนึ่ง พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ของพระองค์ลงเรือข้ามทะเลสาบกาลิลี ไปยังดินแดนของชาวเกราซา ซึ่งไม่ใช่ชาวยิว ขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นจากเรือ ชายคนหนึ่งซึ่งถูกปีศาจสิงเข้ามาเฝ้าพระองค์ ชายผู้นี้อาศัยอยู่ในหลุมศพตามหน้าผา เขาไม่สวมเสื้อผ้า ส่งเสียงร้องเอ็ดอึงตลอดวันตลอดคืน และใช้หินทุบตีตนเอง มีผู้พยายามใช้โซ่ตรวนล่ามเขา เขาก็หักโซ่ตรวน
    (คนเลี้ยงหมูยืนอยู่ข้างหนึ่ง พระเยซูเจ้าและศิษย์ 1-2 เดินเข้ามา ชายวิ่งเข้ามาต่อหน้าพระเยซูเจ้า ร้องเสียงดัง และทิ้งตนเองอยู่แทบเท้าพระเยซูเจ้า)
ชาย    (ตะโกน)
    ข้าแต่พระเยซู บุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด ท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทำไม
พระเยซูเจ้า    เจ้าปีศาจ จงออกจากชายผู้นี้
ชาย    ขอละท่าน อย่าทรมานข้าพเจ้าเลย
พระเยซูเจ้า    เจ้าชื่ออะไร
ชาย    ชื่อกองพล เพราะเราอยู่กันเป็นจำนวนมาก โปรดอย่าขับไล่พวกเราออกไปจากที่นี่และเข้าไปในขุมลึกใต้แผ่นดิน โปรดให้เราไปสิงอยู่ในหมูฝูงนั้นเถิด
พระเยซูเจ้า    จงไป
ผู้บรรยาย    เล่ากันว่ามีหมูอยู่ที่นั่นราวสองพันตัว ชาวยิวถือว่าหมูเป็นสัตว์สกปรกที่สุด ปีศาจออกจากชายผู้นั้นและเข้าไปสิงอยู่ในร่างหมู หมูฝูงนั้นต่างวิ่งกระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบและจมน้ำตายทั้งหมด
    (พระเยซูเจ้า บรรดาศิษย์และชายเดินออกไปอยู่อีกด้านหนึ่ง ชายนั่งอยู่แทบเท้าพระเยซูเจ้า คนเลี้ยงหมูออกมายืนข้างหน้า และบุคคล 1-2-3 เข้ามายืนอยู่ห่างๆ)
คนเลี้ยงหมู 1    ไม่อยากเชื่อเลย
คนเลี้ยงหมู 2    ไปเถอะ ไปเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนตามเมืองและชนบทได้รู้
    (คนเลี้ยงหมูวิ่งไปยังบุคคล 1-2-3)
คนเลี้ยงหมู 1    ชายที่มาจากหลุมฝังศพได้รับการรักษาให้หายแล้ว
คนเลี้ยงหมู 2    คนแปลกหน้าคนหนึ่งขับไล่ปีศาจออกจากเขา
คนเลี้ยงหมู 1    พวกมันเข้าไปสิงอยู่ในร่างหมูของเรา
คนเลี้ยงหมู 2    ฝูงหมูวิ่งกระโจนลงทะเลสาบและจมน้ำตาย
    (คนเลี้ยงหมู 1-2 กับบุคคล 1-2-3 ไปหาพระเยซู)
บุคคล 1    ดูชายที่ออกมาจากหลุมฝังศพซิ เขาสวมเสื้อผ้าด้วย
บุคคล 3    วาว ดูซิ เขาพูดอย่างสงบเชียว
คนเลี้ยงหมู 1    (ชี้ไปที่พระเยซูเจ้า)
    เขาเป็นคนสั่งให้ปีศาจออกจากชายผู้นั้น
ชาย    ใช่ พวกมันออกจากตัวผมและเข้าไปอยู่ในฝูงหมู
คนเลี้ยงหมู 2    พวกท่านน่าจะได้เห็นนะ ฝูงหมูกรีดร้องและกระโดดลงไปในน้ำ
บุคคล 2    (พูดกับบุคคล 1)
    ถ้าชายผู้นี้มีอำนาจเหนือปีศาจมากเช่นนี้ เขาจะทำอะไรต่อไป ผมกลัวจัง
บุคคล 3    ผมก็เหมือนกัน
บุคคล 1    (พูดกับพระเยซูเจ้า)
    กรุณาออกไปจากที่นี่เถิด
บุคคล 3    ใช่ ท่านไปอยู่ที่เมืองอื่นเถิด
พระเยซูเจ้า    (พูดกับศิษย์)
    ไปเถอะ ไปลงเรือกันเถอะ
    (พระเยซูและบรรดาศิษย์เริ่มเดินออกไป ชายตามไปด้วย)
ชาย    (พูดกับพระเยซูเจ้า)
    โปรดให้ผมตามท่านไปด้วยเถิด
พระเยซูเจ้า    อย่าเลย ท่านจงกลับไปบ้านและเล่าให้พวกเขาฟังถึงเหตุการณ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำและแสดงพระเมตตาต่อท่าน
    (ชายกลับมาหา บุคคล 1-2-3 พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ออกไป)
ชาย    (พูดกับบุคคล 1)
    ในวันนี้พระเจ้าทรงกระทำสิ่งยิ่งใหญ่สำหรับผม ผมจะเล่าให้พวกท่านฟัง