แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชายที่ถูกปีศาจสิง

พระคัมภีร์    มก 1:21-28; ลก 4:4; 31-37

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    ชาย
4.    บุคคล 1-2
5.    ฝูงชน   

อุปกรณ์ในการแสดง

ใจความสำคัญ
เอกลักษณ์ของพระเยซูเจ้า
คำอธิบาย
    ในพระวรสารนักบุญมาระโกและนักบุญลูกา การขับไล่ผีเป็นอัศจรรย์แรกที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ การขับไล่ผีเป็นการเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์อย่างเหมาะสม เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะอย่างสูงสุดของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีเหนือปีศาจ ต่อหน้าพระองค์ ปีศาจไม่มีอำนาจ ถึงแม้ว่าถ้ามีเหมือนกับที่อยู่ในอัศจรรย์เรื่องนี้ พวกมันรู้จักพระนามของพระองค์ (เป็นลักษณะของการมีอำนาจพิเศษเหนือศัตรู)
    พระวาจาของพระเยซูเจ้าตามด้วยการต่อสู้ดิ้นรนที่ทำให้เห็นถึงสภาพที่รุนแรงของชายผู้นั้น ไม่ว่าจะเป็นการขับไล่ผีอย่างแท้จริงหรือความทนทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เชื่อว่ามาจากปีศาจ ชายผู้นั้นได้สุขภาพดีกลับคืนมา เขาได้รับการต้อนรับอีกครั้งจากสังคมและในศาลาธรรม

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    การถูกปีศาจสิง และการทำพิธีไล่ผีคืออะไร
    บาปแยกเราออกจากผู้อื่นอย่างไร
    พระเยซูเจ้าทรงไม่เหมือนคนอื่นอย่างไร
    เราสามารถวางใจในพระเยซูเจ้าในการต่อสู้กับความชั่วได้อย่างไร

-------------------------------------------------
(พระเยซูเจ้ายืนหันหน้าไปทางฝูงชนและบุคคล 1-2)
ผู้บรรยาย    วันสับบาโตวันหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงสอนอยู่ในศาลา-ธรรมที่เมืองคาเปอรนาอุม      เมื่อชายถูกปีศาจสิงคนหนึ่งขัดจังหวะพระองค์
พระเยซูเจ้า    เราบอกท่านทั้งหลายว่า พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่มีความรัก
บุคคล 1    (พูดกับบุคคล 2)
    พระเยซูผู้นี้ไม่เหมือนกับอาจารย์คนอื่นๆ
บุคคล 2    ใช่ เขาสอนอย่างมีอำนาจ
พระเยซูเจ้า    ดังนั้น พี่น้องชายหญิงที่รัก
    (ชายเข้ามา ร้องเสียงดัง)
ชาย    เฮ้ ท่านมายุ่งกับเราทำไม เยซูชาวนาซาเร็ธ ท่านมาทำลายเราใช่ไหม เรารู้ว่าท่านเป็นใคร... ท่านคือผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระเยซูเจ้า    จงเงียบ ออกไปจากผู้นี้
    (ชายนั้นชัก ล้มลงที่พื้น ร้องเสียงดัง และหยุดลงในทันใด)
บุคคล 1    (พูดกับชาย)
    คุณไม่เป็นไรใช่ไหม
ชาย    ใช่ ผมสบายดี
บุคคล 2    (พูดกับบุคคล 1)
    นี่มันเรื่องอะไรเนี่ย
บุคคล 1    นี่เป็นคำสั่งสอนแบบใหม่ที่มีอำนาจ
บุคคล 2    เขาสั่งแม้กระทั่งปีศาจ และมันก็เชื่อฟัง
ผู้บรรยาย    กิติศัพท์ของพระเยซูเจ้าเลื่องลือไปอย่างรวดเร็ว ตลอดทั่วแคว้นกาลิลี