แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โอกาสฉลองปีพระคัมภีร์ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอนำเสนอ ซีรี่ย์พระคัมภีร์ (ใหม่) ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เร็วๆ นี้ ...

S 111697923 resize