แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หีบพันธสัญญา (Ark of the Covenant, Covenant Box)
     เป็นหีบไม้กระถินเทศหุ้มทองคำทั้งด้านนอกและด้านใน มีขนาด 1.22 x 0.76 x 0.76 เมตร หีบนี้บรรจุแผ่นศิลาจารึกพระบัญญัติ 10 ประการ กับโถใส่มานนา และไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูม ฝาปิดหีบเรียกว่า “พระที่นั่งแห่งพระกรุณา” มีเครูบสองตนอยู่ตนละด้าน หันหน้าเข้าหากัน กางปีกออกปกพระที่นั่งแห่งพระกรุณา (ฮบ. 9.4-5) หีบนี้ประดิษฐานอยู่ในห้องชั้นในสุดของกระโจมที่ประทับตั้งแต่สมัยโมเสส
    เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างพระวิหารแล้ว หีบนี้ถูกนำมาประดิษฐานไว้ในห้องชั้นในสุดที่เรียกว่า “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” เมื่อกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารถูกกองทัพบาบิโลนทำลายในปี 587 ก่อนคริสตศักราช หีบพันธสัญญานี้คงถูกทำลายไปด้วย