แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โมเสส (Moses)
         โมเสส หรือ โมเซ เป็นศาสดาของศาสนายิว
 บิดาชื่อ อัมราม มารดาชื่อ โยเคเบต บิดามารดาของโมเสสอยู่ในเผ่าเลวีของชาวอิสราเอล สันนิษฐานกันว่า โมเสสเกิดในสมัยของพระเจ้าฟาโรห์ราเมเสสที่ 2 (1290 – 1224 ก่อนคริสตศักราช)
          ในสมัยนั้น ประเทศอียิปต์มีนโยบายในการลดจำนวนคนอิสราเอล เนื่องจากจำนวนชาวอิสราเอลทวีจำนวนและมีกำลังมากขึ้น ฟาโรห์เกรงว่า ถ้าเกิดสงคราม ชาวยิวอาจไปเข้าข้างศัตรู มาสู้รบกับชาวอียิปต์และหลบหนีออกนอกประเทศ ดังนั้นพระองค์จึงมีพระบัญชาให้ประหารชีวิตเด็กชายชาวยิวทุกคน

       มารดาบิดาของโมเสสกลัวว่าบุตรชายของตนจะไม่ปลอดภัยจึงซ่อนบุตรชายไว้เป็นเวลา 3 เดือน ต่อมาเมื่อพิจารณาเห็นว่าคงไม่ปลอดภัยแน่แล้วจึงนำบุตรชายใส่ตระกร้าวางไว้ริมน้ำ  พระราชธิดาทรงเลี้ยงไว้ในฐานะบุตรบุญธรรม และตั้งชื่อว่า “โมเสส” แปลว่า “ฉุดขึ้นมา
            โมเสสได้เรียนรู้วิชาความรู้ทุกอย่างของชาวอียิปต์
ต่อมาท่านได้ฆ่าชาวอียิปต์ที่กำลังทุบตีชาวฮีบรู ท่านจึงต้องหลบหนีพระเจ้าฟาโรห์ไปในแผ่นดินมีเดียน
           โมเสสได้ทำหน้าที่เลี้ยงแกะในระยะที่ลี้ภัยจนสิ้นรัชสมัยของฟาโรห์ราเมสที่ 2 แล้ว เมอร์เนปตาห์ราช โอรสได้ครองราชย์แทน โมเสสและอาโรนได้เดินทางกลับไปสู่ดินแดนอียิปต์ เพื่อร้องขอต่อพระเจ้าเมอร์เนปตาห์ให้ชาวยิวทั้งมวลออกไปจากอียิปต์สู่ดินแดนสัญญาคือปาเลสไตน์
           ฟาโรต์เมอร์เนปตาห์ได้ทรงหลีกเลี่ยงการอนุญาต แต่ในที่สุดก็เกิดโรคระบาดอย่างหนักในอียิปต์ เมื่อเหตุร้ายต่างๆ คุกคามประเทศและประชาชน พระเจ้าฟาโรห์จึงทรงอนุญาตให้โมเสสซึ่งมีอายุ 80 ปี ได้นำชาวยิวอพยพจากอียิปต์ ในขณะเดียวกันฟาโรห์เกิดความระแหวงในโมเสสและชาวอิสราเอลจึงรับส่งให้ทหารและรถม้าออกติดตามและสังหารชาวยิวให้ตาย แต่บังเอิญเกิดปฏิหาริย์คือน้ำทะเลแดงได้แยกให้ทางแก่โมเสสและชาวยิวข้ามน้ำไปได้ถึงฝั่ง แต่พอทหารฟาโรห์มาถึงก็รีบข้ามน้ำตามไปอย่างรวดเร็ว ทหารทางอียิปต์ทั้งหมดก็ถูกน้ำปิดเข้าอย่างเดิมและท่วมทหารอียิปต์ตายจนหมดสิ้น
         ในขณะที่โมเสสเป็นผู้นำและปกครองชาวยิวเป็นจำนวนมาก ก็เกิดปัญหาให้ต้องแก้ไขมากมาย เช่น การขาดแคลนอาหาร ขาดแคลนน้ำ การทะเลาะและขัดแย้งกันเองในหมู่ชาวยิว และการถูกลอบโจมตี โมเสสซึ่งมีภาวะผู้นำได้แก่ปัญหาเหล่านี้ด้วยความสุขุมรอบคอบ วันหนึ่งโมเสสได้ปลีกตัวไปพักผ่อนอยู่บนยอดเขาซีนายเป็นเวลา 40 วัน 40 คืนและ ณ ภูเขานี้โมเสสได้รับบัญญัติ 10 ประการ จากพระยาเวห์
โมเสสได้นำแผ่นหินนี้มาประกาศให้ชาวยิวทั้งหมดทราบ และสามารถทำให้ทุกคนเชื่อตามโมเสส ท่านได้พาชาวยิวเร่ร่อนไปเป็นเวลานานถึง 40 ปี ยังไม่ถึงแดนสัญญา  เพราะโมเสสถึงแก่กรรมก่อน รวมอายุได้ 120 ปี
    ความคิดด้านศาสนา พระเจ้าได้ทรงกระทำให้
อิสราเอลเป็นประชากรที่ได้ทรงเลือกสรร ทรงทำให้พวกเขาเป็นอิสระจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ ทรงกระทำพันธสัญญากับพวกเขาบนภูเขาซ๊นาย และประทานพระบัญญัติแก่พวกเขาโดยผ่านทางโมเสส