foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
124
10156
10280
119720
360810
18714772
Your IP: 3.235.45.196
2020-08-10 00:23

สถานะการเยี่ยมชม

มี 176 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

นักบุญเปโตร (St.Peter)
     นักบุญเปโตร คือ หัวหน้าอัครสาวกของพระเยซูเจ้า และเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของพระศาสนจักร เดิมชื่อ “ซีโมน”  เป็นบุตรของยอห์น  (มธ. 16:17)  ประกอบอาชีพประมง ที่ตำบลเบธไซดา(ยน. 1:44)  แต่ต่อมาได้ย้ายมาตั้งหลักแหล่งที่เมืองคาร์เปอร์นาอุม(มก.1:21,29)  นักบุญอันดรูว์น้องชายของท่านได้เป็นคนแนะนำให้ท่านติดตามพระเยซูเจ้า(ยน. 1:42)

    พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อให้ท่านใหม่ว่า  “เปโตร” ซึ่งแปลว่า “ศิลา” อันจะเป็นฐานที่ตั้งแห่งพระศาสนจักรของพระองค์   และด้วยความเชื่อมั่นคงของเปโตรเรื่องการเป็น “พระคริสตเจ้า” ของพระองค์   พระองค์จึงทรงมอบอำนาจในการรับคนเข้าอาณาจักรสวรรค์   อำนาจในการตัดสินเรื่องข้อคำสอนและระเบีบบวินัยเพื่อบริหารหมู่คณะให้กับ
เปโตรโดยทรงใช้คำพูดที่ว่า    “เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้    จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย  ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ จะแก้ในสวรรค์ด้วย” (มธ 16:19)
    นักบุญเปโตรมีกุญแจ เพราะเป็นหน้าที่ของท่านที่จะปิดหรือเปิดรับคนให้เข้ามาในอาณาจักรสวรรค์ โดยผ่านการเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร.   “ผูก” หมายถึงการลงโทษให้ขับจากหมู่คณะ
(พระศาสนจักร)  “แก้” หมายถึงอนุญาตให้กลับมาอยู่ในหมู่คณะอีก พระเจ้าในสวรค์ทรงรับรองตามการตัดสินของประมุขพระศาสนจักรในโลกนี้ด้วย คำสัญญาของพระเยซูเจ้ากับผู้สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตรด้วย พระเยซูเจ้าทรงพระประสงค์จะจัดการเกี่ยวกับอนาคตของพระศาสนจักรโดยจัดโครงสร้างซึ่งจะไม่ล้มเลิกไปหลังความตายของนักบุญเปโตร (ลก. 22.31 และ ยน. 21.15) แสดงถึงการเป็นหัวหน้าของบรรดาอัครสาวกด้วย
    นักบุญเปโตรเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของพระศาสนจักร ท่านได้ถูกจับตรึงกางเขนในกรุงโรม  ตามที่พระเยซูเจ้าทรงเคยบอกท่านไว้ ( 2 ปต. 1:13-15)  แต่ท่านได้ขอร้องให้เอาศีรษะทิ่มลง  โดยกล่าวว่าท่านไม่สมควรที่จะตายในลักษณะเดียวกับพระเยซูเจ้า

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk