อบรมพระคัมภีร์ ปีที่ 26 "หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ ซามูเอล ฉบับที่ 1-2" ครั้งที่ 9 (3 ตุลาคม 2015)

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok