แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าทรงทราบเกี่ยวกับผู้คนที่หิวโหยหรือไม่
พระเจ้าทรงทราบทุกอย่าง   พระองค์ทรงทราบแม้แต่จำนวนเส้นผมบนศีรษะของเรา พระเจ้าทรงทราบเกี่ยวกับความหิวโหยของมนุษย์ในโลก และความเศร้าโศกของเขา แต่อย่าลืมว่า พระองค์ทรงให้เราดูแลรับผิดชอบโลก ทรงปรารถนาให้เราเอาใจใส่ดูแลมนุษย์ และช่วยเหลือผู้ขัดสน สิ่งนี้รวมทั้งการช่วยเหลือดูแลผู้หิวโหย   ให้คิดดูว่าเราสามารถกระทำอะไรเพื่อช่วยเลี้ยงดูผู้หิวโหยในชุมชนของเรา

ข้อความสำคัญ
พระเจ้าผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดิน
ทรงสร้างทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในทะเล
พระองค์ทรงรักษาความสัตย์จริงตลอดไป
ประทานความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกดขี่
ประทานอาหารแก่ผู้หิวโหย
พระยาเวห์ทรงปล่อยบรรดาผู้ถูกจองจำให้เป็นอิสระ (สดุดี 146:6-7)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
มัทธิว 10:29-31นกกระจอก​สอง​ตัว เขา​ขาย​กัน​เพียง​หนึ่ง​บาท​มิใช่​หรือ ถึงกระนั้น ก็​ไม่​มี​นก​สัก​ตัว​เดียว​ที่​ตก​ถึง​พื้นดิน​โดย​ที่​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ไม่​ทรง​เห็นชอบ ผม​ทุก​เส้น​บน​ศีรษะ​ของ​ท่าน​ถูก​นับ​ไว้​หมด​แล้ว ​เพราะฉะนั้น อย่า​กลัว​เลย ท่าน​มี​ค่า​มาก​กว่า​นกกระจอก​จำนวน​มาก”
กิจการอัครสาวก 27:34 ​ข้าพ​เจ้า​จึง​เตือน​ท่าน​ให้​กิน​อาหาร เพราะ​เป็น​สิ่ง​จำเป็น​สำหรับ​ชีวิต จะ​ไม่​มี​ผม​แม้​เพียง​เส้น​เดียว​จาก​ศีรษะ​ของ​ท่าน​คน​ใด​สูญเสีย​ไป
คำถามที่เกี่ยวข้อง

  • ทำไมพระเจ้าจึงไม่ทรงสร้างอาหารให้เพียงพอสำหรับทุกคน