แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพี่น้องจึงทะเลาะกัน
เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่มีบาป กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ไม่มีใครในโลกนี้ที่สมบูรณ์ เราทุกคนเคยกระทำความผิด เรากระทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงโปรดปราน จึงทำให้เราอยู่ในภาวะยุ่งยาก ความบาปเป็นเหตุให้เรารบกวนประสาทซึ่งกันและกัน เกิดความโกรธเคืองกัน   แม้เราจะโต้แย้งและต่อสู้กับผู้อื่น แต่เรารักพ่อ แม่ และพี่น้องของเรา พระเจ้าทรงประทานกฎต่างๆ เพื่อชีวิตของเรา ถ้าเราปฏิบัติตามกฎของพระองค์ เราจะสามารถไปด้วยกันได้

ข้อความสำคัญ    อยู่มาคาอินเอาพืชผลที่เก็บเกี่ยวมาถวายพระเจ้า ครั้นต่อมาอาแบลก็นำแกะตัวผู้หัวปีจากฝูงของเขามาฆ่า แล้วเอาส่วนที่ดีที่สุดมาถวายบูชาแด่พระเจ้า พระเจ้าพอพระทัยอาแบล และเครื่องบูชาของเขา แต่พระองค์ไม่ทรงรับเครื่องบูชาของคาอิน คาอินก็โกรธหน้าตาบึ้งตึง พระเจ้าจึงทรงรับสั่งถามคาอินว่า “เหตุใดจึงโกรธขึ้งหน้าบึ้งหน้างอ ถ้าเจ้าทำดีแล้วก็จงยิ้มซิ แต่ที่เจ้าทำนั้นชั่ว ความบาปจะเป็นเหมือนสัตว์ป่า คอยจ้องตะครุบเจ้า มันอยากจะเข้าครอบงำเจ้า แต่เจ้าจะต้องเอาชนะมันให้ได้ (ปฐมกาล 4:3-7)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง  
ปฐมกาล 4:8 8 ​กา​อิน​พูด​กับ​อา​แบล​น้อง​ชาย​ว่า “เรา​จง​ไป​ใน​ทุ่งนา​กัน​เถิด”4 ขณะที่​ทั้ง​สอง​คน​อยู่​ใน​ทุ่งนา กา​อิน​ก็​ลงมือ​ทำร้าย​อา​แบล​น้อง​ชาย​และ​ฆ่า​เสีย
ยากอบ 4:1 การ​ต่อสู้​และ​การ​ทะเลาะวิวาท​ใน​หมู่​ท่าน​นั้น​มา​จาก​ที่ใด มิใช่​มา​จาก​กิเลส​ตัณหา​ซึ่ง​ต่อสู้​อยู่​ภายใน​ร่างกาย​ของ​ท่าน​หรือ
คำถามที่เกี่ยวข้อง   

  • ทำไมบางคนจึงใจแคบ
  • ทำไมพระเจ้าทรงทำให้ฉันใจแคบกับพี่น้อง