แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าและพระเยซูทรงร้องไห้หรือ
ในฐานะมนุษย์ พระเยซูเจ้าทรงร้องไห้ น้ำตาไหลเมื่อพระองค์ทรงเสียใจ ในปัจจุบันพระเจ้าไม่ทรงหลั่งน้ำตา แต่พระองค์ทรงเศร้าเสียใจ เมื่อมนุษย์ได้รับความปวดร้าวหรือเมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังพระองค์ และเมื่อพวกเขาไม่เชื่อในพระองค์ เราสามารถนำความยินดีมาสู่พระเจ้าได้ โดยเจริญชีวิตตามที่ควรจะเป็น มีความรักต่อกัน และบอกผู้อื่นเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า

ข้อความสำคัญ    พระเยซูเจ้าทรงกันแสง (ยอห์น 11:35)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง   
ลูกา 19:41 ขณะที่​พระ​เยซู​เจ้า​เสด็จ​มา​ใกล้​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม ​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​เมือง​นั้น​แล้ว​ทรง​พระ​กันแสง
ยอห์น 11:33 พระ​เยซู​เจ้า​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​นาง​กำลัง​ร้องไห้ และ​ชาว​ยิว​ที่​ตาม​มา​ก็​ร้องไห้​ด้วย ​พระ​องค์​ทรง​สะเทือน​พระ​ทัย​และ​เศร้าโศก​มาก
เอเฟซัส 4:30 จง​อย่า​ทำ​ให้​พระ​จิต​เจ้า​ต้อง​เศร้าหมอง ​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​พระ​องค์​เป็น​ตรา​ประทับ​ให้​ท่าน​แล้ว​สำหรับ​วัน​แห่ง​การ​ไถ่​กู้
วิวรณ์ 7:17 เพราะลูก​แกะ​ที่​ประทับยืน​อยู่​กลาง​พระ​บัลลังก์ จะ​ทรง​เลี้ยงดู​เขา จะ​ทรง​นำ​เขา​ไป​ยัง​ธาร​น้ำพุ​แห่ง​ชีวิต และ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​เช็ดน้ำ​ตา​ทุก​หยด​จาก​ดวงตา​ของ​เขา”
คำถามที่เกี่ยวข้อง      พระเจ้าทรงมีหัวใจหรือ