แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชีวิตนิรันดร์หมายถึงอะไร
    มีเหตุการณ์ในชีวิตที่ดูเหมือนดำเนินต่อไปตลอดกาล ครึ่งชั่วโมงก่อนโรงเรียนเลิกแต่ละวัน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเรียนสุดท้าย) คุณต้องกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าชั้นเรียนทั้งหมดหรือรับประทานอาหารเย็นที่ใช้เวลานานกับครอบครัว เพราะคุณต้องรอรับประทานของหวานเพราะทุกคนยังรับประทานอาหารคาวไม่เสร็จ และมีช่วงเวลาที่ไม่น่าเชื่อ –เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะใช้กระดานเล่นหิมะหรือเอาชนะเกมเพื่อทีมของคุณ หรือการสวมกอดของคนที่คุณรัก –ที่คุณหวังจะให้เป็นเช่นนั้นตลอดกาล ขณะที่ไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้ดำรงอยู่ตลอดกาล แต่ชีวิตนิรันดร์ทำได้ เราจะไม่เรียกว่า นิรันดร ถ้าไม่ได้ดำรงอยู่ตลอดกาล

    พระเยซูเจ้าตรัสว่า “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร” (ยน 3.16) ชีวิตที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ได้รับ
การสัญญาต่อคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้า คุณอาจถามว่า “แต่สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไร” “หลังจากนั้น ทุกคนจะตายในบางประเด็น” ใช่สิ แต่ความตายไม่ใช่จุดจบของเรื่อง พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า วันหนึ่งเราจะอยู่กับพระองค์ตลอดกาล นั่นหมายความว่า เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหลังจากเราตาย
    เมื่อมีคำสัญญาว่า สิ่งนี้จะเกิดขึ้น เรามีพระจิตเจ้า พระเยซูเจ้าทรงบอกบรรดาศิษย์ว่า พระจิตเจ้าจะเสด็จมาและสร้างบ้านของพระองค์ ภายในแต่ละคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้า (อย่าเพียงเชื่อถือคำพูดของข้าพเจ้าเลย 
ควรอ่าน ยน 14.15-17,26) มีคนบอกเราเกี่ยวกับการรับรองของพระเจ้าว่า “พระองค์จะประทานมรดกแก่เราตามที่พระองค์ทรงสัญญา” (อฟ 1.14) มรดกที่เราจะได้รับนั้นคือฐานะบุตรของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์
    ชีวิตนิรันดร์เป็นมากกว่าการมีอยู่ที่ไม่รู้จบสิ้น เป็นคุณภาพชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
    ในภาพยนตร์เรื่องสตาร์ เทรค (Star Trek) ตอน “ชนรุ่นต่างๆ” (Generations), กีนาน (Guinan) บอกกัปตัน พิการ์ดเกี่ยวกับสถานที่ที่เรียกว่าเน็กซุส (Nexus) เธออธิบายอย่างนี้ “คล้ายกับชื่นชมยินดีภายในจิตใจ ราวกับว่าความชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่จับต้องได้และมันห่อหุ้มคุณเหมือนเป็นผ้าห่ม”
    ข้าพเจ้าไม่เชื่อในเนคซุส แต่ข้าพเจ้าเชื่อจริงๆ ในสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ที่นั่น จะเหมือนอะไรดีล่ะ เหมือนกับ “การมีความสุขใจ ราวกับว่าความชื่นชมยินดีเป็นบางสิ่งที่จับต้องได้และมันห่อหุ้มคุณเหมือนเป็นผ้าห่ม”