แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ถ้าสัตว์เลี้ยงของฉันตาย มันจะได้ไปสวรรค์หรือไม่
petsfriendssocialsupportfamily    เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับสัตว์เมื่อมันตาย แต่พระเจ้าทรงทราบ และเรารู้ว่าแผนการของพระองค์นั้นดี บางครั้งเราคิดว่าสัตว์มีความคิดและมีความเข้าใจเหมือนกับเรา แต่พระเจ้าทรงสร้างสัตว์มาให้แตกต่างจากมนุษย์ สัตว์ไม่มีวิญญาณหรือความคิดเหมือนเรา ดังนั้น มันจึงไม่สามารถชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยวิธีเดียวกันกับเราในโลกนี้ เราสนุกในการเล่นกับสัตว์เลี้ยง และสนใจที่จะเฝ้าดู  พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่าสัตว์เลี้ยงจะไปอยู่สวรรค์กับเราด้วยหรือไม่

ข้อความสำคัญ    แล้วพระเจ้าทรงบัญชาว่า “สัตว์เลี้ยง สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่าทุกชนิด ทั้งใหญ่และเล็กจงบังเกิดขึ้นในโลกนี้” และก็เป็นดังนั้น    พระองค์ทรงสร้างสัตว์เลี้ยง สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ป่าทุกชนิดทั้งใหญ่และเล็ก พระองค์ทอดพระเนตรดูสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นด้วยความพอพระทัย แล้วพระเจ้าตรัสว่า “เราจะสร้างมนุษย์ขึ้นให้คล้ายเรา เขาจะมีอำนาจเหนือ ปลา นก สัตว์เลี้ยง สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ป่าทั้งใหญ่และเล็ก” (ปฐมกาล 1:25-27)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง    อิสยาห์ 11:6-8;65:25
 6 ​สุนัข​ป่า​จะ​อยู่​กับ​ลูก​แกะ เสือดาว​จะ​นอน​อยู่​กับ​ลูก​แพะ ลูก​โค​และ​ลูก​สิงโต​จะ​หากิน​อยู่​ด้วย​กัน เด็ก​คน​หนึ่ง​ก็​ยัง​นำ​มัน​ไป​ได้  7 ​แม่​โค​กับ​หมี​จะ​หากิน​ด้วย​กัน ลูก​ของ​มัน​จะ​นอน​อยู่​ด้วย​กัน สิงโต​จะ​กิน​ฟาง​เหมือน​โค​เพศ​ผู้  8 ​ทารก​ที่​ยัง​ไม่​หย่านม​จะ​เล่น​อยู่​ที่​ปาก​รู​งูเห่า เด็ก​ที่​หย่านม​แล้ว​จะ​เอา​มือ​วาง​ที่​รัง​ของ​งูพิษ
 25 ​สุนัข​ป่า​และ​ลูก​แกะ​จะ​หากิน​อยู่​ด้วย​กัน สิงโต​จะ​กิน​ฟาง​เหมือน​โค ฝุ่น​ดิน​จะ​เป็น​อาหาร​ของ​งู สัตว์​เหล่า​นี้​จะ​ไม่​ทำร้าย​หรือ​ทำลาย ทั่ว​ภูเขา​ศักดิ์​สิทธ์​ของ​เรา — พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส
คำถามที่เกี่ยวข้อง      เมื่อตายแล้วบรรดาสัตว์จะอยู่ที่ไหน
สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู    คำถามนี้อาจเป็นวิธีทดสอบความจริงเกี่ยวกับสวรรค์ในโลกของเด็กๆ ที่เชื่อมโยงกับสัตว์เลี้ยงของพวกเขา และการตายของสัตว์นั้น ทำให้เกิดคำถามว่า จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พวกมันตาย แต่ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไร อย่ากลัวที่จะบอกเด็กๆ ว่าท่านไม่รู้ คำตอบอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับการช่วยให้เด็กรับการสูญเสียสัตว์เลี้ยงของเขาได้ เมื่อเราไปสวรรค์ พระเจ้าจะทรงประทานทุกอย่างที่จำเป็นให้กับเรา เพื่อให้เราเปี่ยมไปด้วยความสุขอย่างที่ไม่สามารถกล่าวได้