แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ให้มีสีผิวแตกต่างกัน : ขาว ดำ เหลือง แดง

tummy-tubsลองคิดดูว่า ถ้าทุกคนในโลกเหมือนกันหมด สูงเท่ากัน น้ำหนักเท่ากัน ผมสีเดียวกัน จมูกโด่งเท่ากัน ตาสีเดียวกัน ผิวสีเดียวกัน คงจะน่าเบื่อมาก แล้วเราจะแยกแยะว่าใครเป็นใครได้อย่างไร ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน รวมทั้งสีผิวด้วย บางคนสูง บางคนเตี้ย บางคนดำ บางคนขาว บางคนผมสีดำ บางคนผมสีแดง  พวกเขาทุกคนเป็นคนพิเศษของพระเจ้า เธอไม่ชอบความแตกต่างหรือ อะไรที่ทำให้เธอพิเศษกว่าคนอื่นๆ ที่พระเจ้าทรงสร้าง

ข้อความสำคัญ

  • การเป็นอนารยชนหรือชาวสิเธีย การเป็นทาส หรือเป็นคนอิสระ ไม่สำคัญอีกต่อไป ที่สำคัญก็คือพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นทุกสิ่งในทุกคน (โคโลสี 3:11)


พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

  • เยเรมีย์ 13:23; กิจการอัครสาวก 17:26


คำถามที่เกี่ยวข้อง

  • ทำไมมนุษย์เราจึงมีสีผิวที่แตกต่างกัน
  • ในเมื่ออาดัมและเอวามีสีผิวเดียวกัน