แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เหตุใดการทำแท้งและการวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิดจึงผิด 01

กษัตริย์ดาวิดกล่าวในบทสดุดีเกี่ยวกับการสนิทสนมของพระเจ้า และการดำรงอยู่ในความรักของพระเจ้าสำหรับท่าน  แม้ก่อนที่กษัตริย์ดาวิดจะประสูติมา ท่านอธิษฐานภาวนาว่า “พระองค์ทรงปั้นส่วนต่างๆ ภายในของข้าพเจ้า ทรงถักทอข้าพเจ้าในครรภ์มารดา ... โครงร่างของข้าพเจ้าไม่เป็นสิ่งลึกลับสำหรับพระองค์ ... ข้าพเจ้าถูกปั้นอย่างเงียบๆ” (สดด 139:13-15)  เรื่องราวอื่นๆ ในพระคัมภีร์ย้ำให้เห็นถึงความจริงที่ว่า เด็กที่อยู่ในครรภ์มารดา  ไม่ว่าการพัฒนาอยู่ในระยะไหน เป็นบุคคลมนุษย์เต็มรูปแบบ – ได้รับรู้และได้รับความรักจากพระเจ้า มีการแบ่งปันศักดิ์ศรี และมีค่าอันยิ่งใหญ่ของทุกๆ คนที่เป็นบุคคลมนุษย์สร้างโดยพระเจ้าตามภาพลักษณ์ของพระองค์ (ปฐก 1:26-27)

(อ่านเพิ่มเติม)