คำสรรเสริญปรีชาญาณi


    22ปรีชาญาณเป็นจิตรอบรู้ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งไม่เหมือนใคร
    หลากหลาย บางเบา ว่องไว
    แทรกซึมทุกอย่าง ไร้ราคี สดใส
    ไม่เป็นพิษเป็นภัย รักความดี แหลมคม
    23ขัดขืนมิได้ เอื้ออารี รักมนุษย์
    ยืนยง มั่นคง ไร้กังวล
    ทำสิ่งใดก็ได้ แลเห็นทุกสิ่ง
    และแทรกซึมเข้าในจิตทั้งหลายที่รอบรู้ บริสุทธิ์ และบางเบา
    24ปรีชาญาณเคลื่อนไหวว่องไวยิ่งกว่าการเคลื่อนไหวใดๆ
    ผ่านทะลุและแทรกซึมเข้าในทุกสิ่ง เพราะเป็นจิตบริสุทธิ์
    25ปรีชาญาณเป็นสิ่งที่ไหลล้นจากพระอานุภาพของพระเจ้า
    เป็นรังสีแห่งพระสิริรุ่งโรจน์บริสุทธิ์ของพระผู้ทรงสรรพานุภาพ
    เพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่เป็นมลทินเข้าไปในปรีชาญาณ
    26ปรีชาญาณเป็นแสงสะท้อนความสว่างนิรันดรj
    เป็นกระจกเงาไร้ราคีส่องการกระทำของพระเจ้า
    เป็นภาพลักษณ์แห่งความดีล้ำเลิศของพระองค์
    27 ปรีชาญาณทำได้ทุกอย่างด้วยตนเอง
    ปรีชาญาณไม่เปลี่ยนแปลง แต่ฟื้นฟูทุกสิ่งได้
    ปรีชาญาณเข้าไปในจิตวิญญาณผู้ศักดิ์สิทธิ์ตลอดมาทุกสมัย
    บันดาลให้เป็นมิตรของพระเจ้าk และให้เป็นประกาศกl
    28เพราะพระเจ้าทรงรักเฉพาะผู้ดำเนินชีวิตด้วยปรีชาญาณ
    29ปรีชาญาณงดงามกว่าดวงอาทิตย์ สุกใสกว่ากลุ่มดาวใดๆ
    เมื่อเทียบกับแสงสว่าง ปรีชาญาณก็ยังได้เปรียบ
    30เพราะแสงสว่างยังต้องยอมให้กลางคืนเข้ามาแทนที่
    แต่ความชั่วร้ายจะชนะปรีชาญาณไม่ได้เลย
8.    1ปรีชาญาณแผ่พลังไปทั่วทุกมุมโลก
    ปกครองทุกสิ่งอย่างดีเลิศ