พระเจ้าทรงบันดาลให้โลกมีความประสานกลมกลืนอีกครั้งหนึ่ง

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระเจ้าทรงบันดาลให้โลกมีความประสานกลมกลืนอีกครั้งหนึ่ง


18บรรดาโลกธาตุสับเปลี่ยนกันอย่างกลมกลืน
เหมือนสายพิณบรรเลงเพลงไพเราะ
ทั้งๆที่แต่ละสายยังรักษาเสียงของตนไว้
เมื่อตั้งใจสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็จะเห็นว่าเป็นเช่นนั้น
19สัตว์บกกลายเป็นสัตว์น้ำo
สัตว์น้ำกลับไปอยู่บนบกp
20ไฟมีแรงมากขึ้นในน้ำ
น้ำลืมธรรมชาติของตน ไม่ดับไฟ
21เปลวไฟกลับไม่เผาไหม้เนื้อของสัตว์ที่บอบบางซึ่งเดินอยู่ในไฟ
และไม่ละลายอาหารจากฟ้าซึ่งเหมือนน้ำค้างแข็งที่ละลายได้ง่าย