แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

P1040570 resize

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2012 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว ได้จัดพิธีต้อนรับผู้เรียนคำสอนผู้ใหญ่ ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์คาทอลิก และปรารถนาที่จะรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชนในอนาคต ในพิธีต้อนรับนี้ประกอบด้วยพิธีทำเครื่องหมายกางเขนบนหน้าผากของผู้เรียนคำสอน และมอบหนังสือพระคัมภีร์

เพื่อพวกเขาจะได้ใช้เป็นคู่มืออ่านในการดำเนินชีวิต และเพื่อเป็นการตัอนรับพวกเขาอย่างเป็นทางการ เพื่อแนะนำให้พี่น้องสัตบุรุษในวัดได้รู้จัก และให้คำแนะนำ กำลังใจแก่พวกเขา ในห้องเรียนนั้นก็มีทั้งผู้ที่เป็นคริสตชนแล้ว ก็มาเรียนเพื่อรื้อฟื้นความเชื่อ และผู้เรียนเตรียมรับศีลกำลัง ซึ่งมีประมาณ 20 คน และในวันนี้ก็มีผู้เรียนคำสอนผู้ใหญ่ที่ยังมิได้เป็นคริสตชนเข้าร่วมพิธีต้อนรับทั้งหมด 13 คน คือ

 1. คุณอัธยา อินถา
 2. คุณจรรยา ชัดแววศรี
 3. คุณอริยา ประทุมทิพย์
 4. คุณธิเบต เตมิยานนท์
 5. คุณจันทิมา หาญชิงชัย
 6. คุณจิรนิตย์ จินตนุกูล
 7. คุณอิทธิพล บาลดริดจ์
 8. คุณทิชากร บาลดริดจ์
 9. ด.ช. ธีธัช บาลดิดจ์
 10. คุณวรล อินทะสันตา
 11. คุณกิรณา ชูชีพวัฒนา
 12. คุณศศลักษณ์ แก้วมณี
 13. คุณปพิชญา อมรชัยยาพิทักษ์