แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

X. โทบิยาห์รักษานัยน์ตาของบิดา

11    1เมื่อเขาทั้งหลายเดินทางเกือบถึงเมืองคาเสรินใกล้กรุงนีนะเวห์  2ราฟาเอลบอกโทบียาห์ว่า “ท่านรู้ว่าเราปล่อยบิดาของท่านไว้ในสภาพใด 3เราจงเดินทางล่วงหน้าภรรยาของท่านไปจัดเตรียมบ้านไว้ให้พร้อม ก่อนที่คนอื่นจะมาถึง”    4เขาทั้งสองจึงรีบเดินทางล่วงหน้าไป       ก่อน  ราฟาเอลเตือนโทบียาห์ว่า “จงนำดีปลาติดตัวไปด้วย” สุนัขก็เดินตามไปa
5นางอันนากำลังนั่งมองดูทางที่บุตรของนางต้องเดินกลับมา 6นางคิดว่าเห็นบุตรกำลังเดินมา จึงพูดกับบิดาของโทบียาห์ว่า “ดูซิ ลูกชายของท่านกำลังเดินมาพร้อมกับชายที่ร่วมเดินทางไปด้วย” 7ราฟาเอลบอกโทบียาห์ก่อนที่เขาเข้าไปพบบิดาว่า “ข้าพเจ้ารู้ว่าดวงตาของบิดาของท่านจะหายบอด 8ท่านจงเอาดีปลาป้ายตาของเขา ยานี้จะทำให้แสบ แต่จะลอกฝ้าขาวออกจากดวงตาของเขา ดวงตาของบิดาของท่านจะไม่บอดอีกต่อไป แต่จะกลับเห็นแสงสว่างได้”
9นางอันนาวิ่งเข้าไปพบเขาทั้งสองคน โอบกอดบุตรชายพลางพูดว่า “ลูกเอ๋ย แม่เห็นลูกอีกครั้งหนึ่งแล้ว บัดนี้แม่ตายได้” แล้วนางก็ร้องไห้ 10โทบิตลุกขึ้นคลำทางเดินผ่านลานบ้านไปที่ประตู 11โทบียาห์เดินเข้ามาหาบิดา ถือดีปลาในมือ เขาเป่าลมไปที่ตาของบิดา จับบิดาไว้แน่น พูดว่า “ทำใจดีไว้ คุณพ่อ” แล้วจึงเอายาทาตา ทิ้งไว้ครู่หนึ่ง 12ใช้มือทั้งสองข้างลอกฝ้าขาวออกจากตา 13โทบิตเข้าสวมกอดบุตรชายและร้องไห้ พูดว่า “ลูกเอ๋ย ลูกเป็นแสงสว่างของดวงตาของพ่อ พ่อมองเห็นลูกแล้ว” 14แล้วเขาพูดต่อไปว่า
“ขอถวายพระพรแด่พระเจ้า
ขอถวายพระพรแด่พระนามยิ่งใหญ่ของพระองค์
ขอถวายพระพรแด่ทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ของพระองค์
ขอพระนามยิ่งใหญ่ของพระองค์พิทักษ์รักษาเราไว้ตลอดกาล
ขอถวายพระพรแด่ทูตสวรรค์ทุกองค์ของพระองค์ตลอดไปb
เพราะแม้พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าต้องเจ็บป่วย
แต่แล้วก็ทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้า
บัดนี้ข้าพเจ้าแลเห็นโทบียาห์บุตรของข้าพเจ้าแล้ว”
15โทบียาห์เข้าไปในบ้านด้วยความยินดี ถวายพระพรแด่พระเจ้าจนสุดเสียงc แล้วจึงเล่าเรื่องการเดินทางที่ประสบความสำเร็จให้บิดาฟัง เล่าเรื่องเงินที่นำกลับมา และเล่าว่าเขาได้รับนางซาราห์ บุตรหญิงของรากูเอลเป็นภรรยา นางกำลังเดินทางตามมาอยู่ใกล้แล้วที่ประตูกรุงนีนะเวห์
16โทบิตจึงออกไปที่ประตูกรุงนีนะเวห์เพื่อพบภรรยาของบุตรชาย เขามีความยินดีและถวายพระพรแด่พระเจ้า เมื่อชาวนีนะเวห์เห็นเขาเดินอย่างกระฉับกระเฉงเหมือนแต่ก่อนโดยไม่ต้องมีคนจูง ต่างก็ประหลาดใจ โทบิตประกาศต่อหน้าทุกคนว่าพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อตนและทรงเปิดดวงตาให้แลเห็นได้อีก 17โทบิตเข้าไปใกล้นางซาราห์ ภรรยาของโทบียาห์บุตรชาย อวยพรนางว่า “ลูกเอ๋ย ยินดีต้อนรับ ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าของลูก เพราะทรงนำลูกมาอยู่กับเรา ลูกเอ๋ย ขอถวายพระพรแด่บิดาของลูก ขอถวายพระพรโทบียาห์ ลูกของพ่อ ลูกเอ๋ย ขอถวายพระพรแด่ลูก พ่อยินดีต้อนรับลูกในบ้านของลูกด้วยความยินดี ลูกจงเข้ามาเถิด” 18วันนั้นเป็นวันฉลองยิ่งใหญ่สำหรับชาวยิวทุกคนในกรุงนีนะเวห์ 19อาหิคาร์และนาดับ หลานชายของโทบิตก็มาแสดงความยินดีกับเขาด้วย 20ทุกคนฉลองงานแต่งงานของโทบียาห์ด้วยความยินดีเป็นเวลาเจ็ดวันd