foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เพลง พรุ่งนี้ (สดด 56:11)

พรุ่งนี้ เราจะได้พบอะไร
คงมีคำถามมากมาย
ที่ไม่อาจรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

ไม่รู้ เราจะได้พบความสุข
หรือเราจะต้องทุกข์เท่าไร
คงไม่อาจทำให้เป็นเหมือนที่เราตั้งใจ
พรุ่งนี้ถ้าหากจะเจอปัญหา
ขอฝากให้องค์พระคริสต์นำพา
ให้ผ่านเหมือนในวันนี้
พรุ่งนี้ แม้อาจจะดีจะร้าย
ไม่หวั่นไม่กลัวแต่ขอวางใจ ให้พระเยซูนำทาง