foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เพลง ทางแสงดาว
1.  ในคืนพระคริสต์บังเกิด มีดาวบนฟ้ามากมาย
     แต่มีดวงดาวหนึ่งดวง ส่องแสงโดดเด่นกว่าดาวนับร้อยพัน
2.  ในคืนที่ฟ้าบรรเจิด มองเห็นมีชายสามคน
     เดินทางมาจากแดนไกลโพ้น ติดตามดาวบนฟ้ามา
     นักปราชญ์สามคนที่มองเห็นดวงดาว และได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่สำคัญ
     จึงออกเดินทางไปตามแสงของดวงดาว เดินมุ่งไปตามทางที่ดาวนำ 
3.   ออกเดินผ่านทะเลทราย ผ่านเขาและลำน้ำใหญ่
     ไปเพื่อพบกับองค์พระคริสต์ที่บังเกิดมาเพื่อเรา
     เพราะรักมากมายจึงบังเกิดมาเพื่อเรา เพื่อนำเส้นทางชีวิตทุกคน
4.  ได้เจอองค์พระเยซู ได้มีของขวัญมอบให้
     บนรางหญ้าทรงนอนหลับใหล ช่างเป็นเวลาน่าชื่นใจ
5.  อยากเป็นดังเหมือนนักปราชญ์ ที่เดินตามทางแสงดาว
     เตรียมของขวัญในกล่องใบน้อย ถวายมอบแด่พระองค์
6.  ได้เจอองค์พระเยซู ได้มีของขวัญมอบให้
     เตรียมของขวัญในกล่องใบน้อย ถวายมอบแด่พระองค์