foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เพลง   มหัศจรรย์วันคริสต์มาส
อัลบั้ม  มหัศจรรย์วันคริสต์มาส
คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ สามเณราลัยแสงธรรม
 
1.     มองไปทางไหน ไม่เคยสดใสเท่าคืนนี้
       ทั้งเสียงระฆังและเสียงดนตรี แสงไฟหลากสีที่ประดับประดา
       จะไปที่ไหน ก็ดูเหมือนกันทุกที่
       ต่างมอบความรักและสิ่งที่ดี ทุกคนเป็นพี่น้องกัน
(รับ) มหัศจรรย์แห่งวันคริสต์มาส มหัศจรรย์แห่งความรัก
       ที่พระกุมารได้บังเกิดมาเพื่อชาวโลกาทุกคน
       มหัศจรรย์แห่งวันคริสต์มาส มหัศจรรย์แห่งพระพรที่องค์พระบุตรา
       บังเกิดมาเพื่อเรา
2.    เพลงจากฟากฟ้าที่ปวงเทวาขับขาน
       เชิญชุมพาบาลรีบไปอย่าช้า เดินตามดวงดารานั้นไป
       เด็กตัวน้อยๆ ที่รอคอยกล่องของขวัญ
       ในวันที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้ากัน เธอกับฉันร่วมกันร้องเพลง