foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

สิ่งที่ท่านได้ทำ
อัลบั้ม : โอ้ศีลมหาสนิท

( รับ ) ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำแก่พี่น้องเราที่ต้อยต่ำ ท่านได้ทำต่อเราเอง
1. เมื่อเราหิวโหยมา ท่านให้อาหารเรา
เมื่อเรากระหายน้ำ ท่านได้ให้เราดื่ม
2.เมื่อเราพลัดบ้านไป ท่านได้ต้อนรับเรา
เมื่อเราเปลือยเปล่าอยู่ ท่านให้ภูษาเรา
3. เมื่อเราต้องเหนื่อยอ่อน ท่านทำให้เราสดชื่น
เมื่อเรามีทุกข์ร้อน ท่านได้บรรเทาใจเรา
4. เมื่อเราอยู่ต่างแดน ท่านทำเหมือนบ้านเรา
เมื่อเราตกลานไป ท่านหางานให้เรา
5. เมื่อบาดเจ็บ ท่านได้พันแผลให้เรา
เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ ท่านให้แก่เรา
(รับท้ายข้อ ) เชิญท่านมาครอบครองในบ้านบิดาของเรา