^Back To Top

 • 1 1
  แนวทางปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

เพลงสดุดีที่ 143 คำวอนขออย่างถ่อมตน

เพลงสดุดีที่ 143 (Vg 142)
คำวอนขออย่างถ่อมตน

สดด บทนี้เป็นบทสุดท้ายในบรรดา “เพลงสดุดีขอสมาโทษ” ทั้ง 7 บท (สดด 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143) ผู้ประพันธ์สำนึกในความผิดของตน จึงภาวนาขอพระเมตตาจากพระเจ้ามากกว่าขอความยุติธรรมให้ทรงลงโทษศัตรูผู้ทำร้ายตน คำภาวนาของเขาได้พลังบันดาลใจมาจากความซื่อสัตย์ที่พระเจ้าทรงสำแดงในอดีตเพื่อช่วยเหลือประชากรของพระองค์ เมื่อคริสตชนใช้ สดด บทนี้ภาวนา จึงควรระลึกว่าตนเป็นคนบาป พร้อมกับระลึกถึงพระทัยดีและความรักของพระบิดาในนิทานเปรียบเทียบเรื่อง “ลูกล้างผลาญ” (หรือเรื่อง “บิดาผู้ใจดี”) (ลก 15:11-32) และคิดถึงคำสอนของนักบุญเปาโลที่ว่าความชอบธรรมของเรามิได้มาจากกิจการดีงามที่เราทำ แต่มาจากกิจการกอบกู้ของพระคริสตเจ้า (เทียบ รม 3:20,24,28; 5:;1; กท 2:16; 3:11)
เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า
        โปรดเงี่ยพระกรรณฟังคำวอนขอของข้าพเจ้า
    พระองค์ทรงซื่อสัตย์ โปรดทรงตอบข้าพเจ้า
        ด้วยความเที่ยงธรรมของพระองค์เถิด
2    โปรดอย่าทรงเรียกผู้รับใช้ของพระองค์ไปพิจารณาคดีเลย
        เพราะไม่มีผู้มีชีวิตคนใดจะเป็นผู้ชอบธรรมอยู่ได้เฉพาะพระพักตร์พระองค์b
3    ศัตรูกำลังเบียดเบียนข้าพเจ้า
        เหยียบย่ำชีวิตของข้าพเจ้าที่พื้นดิน
    บังคับข้าพเจ้าให้ไปอยู่ในที่มืด
        เหมือนคนที่ตายนานแล้ว
4    จิตข้าพเจ้าอ่อนกำลังอยู่ภายในข้าพเจ้า
        ใจข้าพเจ้าหวั่นวิตกอยู่ภายใน
5    ข้าพเจ้าระลึกถึงวันในอดีต
        รำพึงถึงพระราชกิจทั้งมวลของพระองค์
        ไตร่ตรองถึงผลงานจากพระหัตถ์ของพระองค์
6    ข้าพเจ้ายื่นมือออกไปหาพระองค์
        จิตใจข้าพเจ้าโหยหาพระองค์เหมือนแผ่นดินแห้งผาก
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
7    โปรดทรงตอบข้าพเจ้าโดยเร็ว
        จิตข้าพเจ้าอ่อนเปลี้ย
    โปรดอย่าทรงเบือนพระพักตร์ไปจากข้าพเจ้า
        ข้าพเจ้าจะได้ไม่เป็นเหมือนผู้ที่ลงไปในขุมลึก
8    ขอให้ข้าพเจ้าได้ยินความรักมั่นคงของพระองค์ตั้งแต่เช้า
        เพราะข้าพเจ้าวางใจในพระองค์
    โปรดทรงชี้ทางให้ข้าพเจ้าเดิน
        เพราะข้าพเจ้ายกจิตใจขึ้นสู่พระองค์
9    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากศัตรูทั้งมวล
        ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์
10    โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามพระประสงค์
        เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า
    ขอให้พระจิตโอบเอื้อของพระองค์
        นำข้าพเจ้าไปยังแผ่นดินราบเรียบ
11    ข้าแต่พระยาห์เวห์ เดชะพระนามของพระองค์
        โปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้า
    โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ยาก
        เพราะความเที่ยงธรรมของพระองค์
12    โปรดทรงล้างผลาญศัตรูของข้าพเจ้าให้สิ้นไปด้วยความรักมั่นคงของพระองค์
        โปรดทรงทำลายผู้ที่มุ่งร้ายต่อข้าพเจ้า
        เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3195
16498
66122
397287
816522
16633654
Your IP: 34.226.244.70
2020-02-27 04:44

สถานะการเยี่ยมชม

มี 118 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk