ค้นหา

Kamson BKK Update!!

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6128
6635
20226
155683
295632
10287922
Your IP: 54.92.163.105
2018-10-23 21:26

สถานะการเยี่ยมชม

มี 106 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เพลงสดุดีที่ 103
คำสรรเสริญพระทัยดีของพระเจ้า

สดด บทนี้เป็นเพลงสดุดีที่ไพเราะที่สุดบทหนึ่งอย่างแน่นอน เนื้อหาของเพลงสดุดีบทนี้สะท้อนความรู้สึกภายในจิตใจที่ลึกซึ้งและความศรัทธาที่ละเอียดอ่อน ซึ่งไม่สู้จะพบได้บ่อยนักในเพลงสดุดีบทอื่นๆ นอกจากนั้น สดด บทนี้ยังเป็นคำประพันธ์ (ในภาษาฮีบรู) ที่มีความไพเราะเป็นพิเศษด้วย เนื้อหาของ สดด บทนี้สรรเสริญความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ซึ่งครองคลุมไปถึงมนุษย์ที่ทำผิดด้วย ผู้ประพันธ์เริ่มจากความกตัญญูส่วนตัวต่อพระเจ้า แล้วจึงคำนึงถึงพระกรุณาที่ทรงมีต่อประชากรอิสราเอลและมวลมนุษย์ แม้กระทั่งบาปก็ไม่อาจทำลายความสัมพันธ์นี้ได้ เพราะพระเจ้าทรงเป็นเสมือนบิดา ทรงทราบดีถึงความอ่อนแอของมนุษย์ซึ่งเป็นประชากรของพระองค์
ของกษัตริย์ดาวิด1   วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด
        ส่วนลึกของข้าพเจ้า จงถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
2    วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด
        จงอย่าลืมพระคุณต่างๆที่พระองค์ประทานให้
3    พระองค์ประทานอภัยความผิดทั้งหลายของท่าน
        ทรงรักษาโรคภัยทั้งปวงของท่าน
4    ทรงช่วยชีวิตของท่านให้พ้นจากเหวลึก
     ประทานความรักมั่นคงและพระเมตตาเป็นดังมงกุฎแก่ท่าน
5    พระองค์ประทานสิ่งดีๆอย่างเต็มเปี่ยมตลอดชีวิตของท่านa
        ทรงบันดาลให้ท่านเป็นหนุ่มอยู่เสมอเหมือนนกอินทรี
6    พระยาห์เวห์ทรงปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม
        ประทานความยุติธรรมต่อทุกคนที่ถูกข่มเหง
7    ทรงสำแดงให้โมเสสรู้ทางของพระองค์
        ทรงสำแดงให้บรรดาบุตรของอิสราเอลเห็นพระราชกิจของพระองค์
8    พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณาและทรงเมตตาสงสาร
        กริ้วช้า ทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยม
9    พระองค์ไม่ทรงกล่าวโทษเราตลอดไป
        ไม่ทรงเคืองแค้นเป็นเวลานาน
10 พระองค์ไม่ทรงปฏิบัติต่อเราตามที่บาปของเราสมควรจะได้รับ
        ไม่ทรงตอบแทนเราให้สาสมกับความผิดของเรา
11    ท้องฟ้าสูงกว่าแผ่นดินเพียงใด
        ความรักมั่นคงของพระองค์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้น
12    ตะวันออกห่างไกลจากตะวันตกเท่าใด
        พระองค์ก็ทรงกันความผิดของเราออกไปห่างไกลจากเราเท่านั้น
13    บิดาเมตตาสงสารบุตรของตนฉันใด
        พระยาห์เวห์ก็ทรงเมตตาสงสารผู้ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น
14    เพราะพระองค์ทรงทราบว่าเราถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร
        ทรงระลึกได้ว่าเราเป็นเพียงฝุ่นดิน
15    วันเวลาของมนุษย์เป็นเหมือนต้นหญ้า
        เขารุ่งเรืองเหมือนดอกไม้ในทุ่ง
16    เมื่อลมพัดผ่านมา ก็อันตรธานไป
        ไม่เหลือสิ่งใดให้เห็นอีกเลย
17    แต่ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์นั้น
        ดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์
    พระยุติธรรมของพระองค์ก็ดำรงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน
18        ต่อผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์
        และระลึกถึงบทบัญญัติของพระองค์เพื่อปฏิบัติตาม
19    พระยาห์เวห์ทรงสถาปนาพระบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในสวรรค์
        พระอาณาจักรของพระองค์แผ่ขยายไปทั่วจักรวาล
20    จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด ทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์
        ท่านทั้งหลายผู้ทรงพลังเข้มแข็งและปฏิบัติตามพระวาจา
    พร้อมสรรพที่จะฟังเสียงพระบัญชา
        จงถวายพระพรแด่พระองค์เถิด
21    จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด พลโยธาทั้งหลายของพระองค์
        ซึ่งเป็นผู้รับใช้และปฏิบัติตามพระประสงค์
22    จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด ผลงานทั้งปวงของพระองค์
        ในทุกสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงปกครอง
    วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด

Bible Diary 2018

front 2018 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

ข้อคิดจากพระวาจา

word of God 1

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • haab

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook