เพลงสดุดีที่ 68
บทสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงชัย

    ตัวบทภาษาฮีบรูของ สดด บทนี้อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เราไม่รู้ชัดว่า "พิธีกรรม" ที่กล่าวถึงเป็นพิธีอะไรแน่ อิสราเอลกำลังถูกชนต่างชาติเบียดเบียน (ข้อ 30-31) สดด บทนี้อาจเป็นการรวบรวมข้อความจากบทประพันธ์โบราณหลายบทเข้าด้วยกันทำให้เนื้อความไม่ต่อเนื่องกันดีนัก อย่างไรก็ตาม ข้อ 1 อาจเท้าความถึง กดว 10:35-36 และ ข้อ 7-8 อาจเท้าความถึง วนฉ 5:4-5
    เนื้อหาอาจแบ่งได้เป็น 9  ตอน แต่ละตอนประกอบด้วยข้อความ 3-5 บรรทัด คือ (1) ความไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงทำลายศัตรู (ข้อ 1-3) (2) เชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดพ้น (ข้อ 4-6) (3) พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ (ข้อ 7) เหตุการณ์ที่ภูเขาซีนาย (ข้อ 8)  การเข้าพำนักในแผ่นดินคานาอัน (ข้อ 9-10) (4) ชัยชนะต่อกษัตริย์ชาวคานาอัน (ข้อ 11-14) (5) การยึดกรุงเยรูซาเล็มได้ พระเจ้าจะทรงปกครองโลกพิภพจากที่นี่ (ข้อ 15-18) (6) คำสรรเสริญพระเจ้าที่ประทานความช่วยเหลือในอดีตและหวังว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือในอนาคตเช่นเดียวกัน (ข้อ 19-23) (7) ขบวนแห่ในงานฉลอง (เทศกาลอยู่เพิง?) (ข้อ 24-27) (8) คำภาวนาขอให้ศัตรูที่ปราชัยนำของถวายมายังพระวิหาร (ข้อ 28-31) (9) เชิญชวนกษัตริย์ทั้งหลายให้สรรเสริญพระเจ้าของอิสราเอล (ข้อ 32-35)
    พิธีและกิจกรรมที่ สดด บทนี้กล่าวถึงเป็นการแสดงให้ประชาชนระลึกถึงเหตุการณ์ที่เขากำลังเฉลิมฉลอง เป็นการ "แสดง" ด้วยสัญลักษณ์ ทำให้ประชาชนอยู่ในเหตุการณ์และได้รับผลทางจิตใจจากเหตุการณ์เหล่านั้น พิธีกรรม และ "ศีลศักดิ์สิทธิ์" ที่คริสตชนประกอบในพระศาสนจักรก็เป็นการแสดงแบบสัญลักษณ์เช่นนี้ด้วย โดยเฉพาะพิธีบูชาขอบพระคุณ เรามาร่วมพิธีและได้รับผลจากกิจกรรมกอบกู้ของพระคริสตเจ้า คือการสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด บทเพลง1    พระเจ้าทรงลุกขึ้น ศัตรูของพระองค์ก็กระจัดกระจายไป
        ผู้ที่เกลียดชังพระองค์หลบหนีไปจากพระพักตร์พระองค์
2    พระองค์ทรงไล่เขากระจัดกระจายเหมือนควันที่จางหายไป
        ขี้ผึ้งย่อมละลายยามต้องไฟฉันใด
        คนชั่วย่อมพินาศไปเมื่อพระเจ้าเสด็จมาฉันนั้น
3    ผู้ชอบธรรมจะยินดีร่าเริงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
        และจะร้องเพลงด้วยความปรีดา
4    จงร้องเพลงถวายพระเจ้าเถิด จงร้องเพลงสดุดีสรรเสริญพระนามของพระองค์
        จงเตรียมทางแด่พระองค์ผู้เสด็จมาโดยมีเมฆเป็นพาหนะ
    พระนามbของพระองค์คือพระยาห์เวห์
        จงมีความสุขเฉพาะพระพักตร์เถิด
5    พระเจ้าในที่ประทับศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
        ทรงเป็นบิดาของลูกกำพร้า ทรงปกป้องหญิงม่าย
6    พระองค์ประทานบ้านเรือนให้คนเดียวดายพำนักอยู่
        ทรงนำผู้ต้องขังออกมารับความรุ่งเรือง
        แต่ทรงทิ้งคนกบฏให้อยู่ในที่แห้งแล้ง
                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)
7    ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จนำหน้าประชากรของพระองค์
8        เมื่อทรงพระดำเนินผ่านถิ่นทุรกันดาร แผ่นดินก็สั่นสะเทือน
    ท้องฟ้าโปรยฝนลงมาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแห่งภูเขาซีนาย
        เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล
9    ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ประทานฝนมากมายลงมา
        พระองค์ทรงบันดาลให้แผ่นดินที่แห้งแล้งกลับชุ่มชื่น
10    ประชากรของพระองค์เข้าพำนักในแผ่นดินนั้
        ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงพระทัยดีจัดเตรียมแผ่นดินนี้ไว้สำหรับคนขัดสน
11    องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศพระวาจา
        หญิงที่ประกาศข่าวดีมีจำนวนมากเป็นกองทัพ
12    "บรรดากษัตริย์กำลังหลบหนี กองทัพก็กำลังหลบหนี
        แม้หญิงที่อยู่ที่บ้านก็ยังแบ่งของเชลย
13    รูปนกพิราบชุบเงิน ปีกชุบทองส่องแสงแวววับ
        ทำไมบางท่านยังนอนพักอยู่ในคอกแกะ?"
14    ขณะที่พระเจ้าสูงสุดทรงขับไล่บรรดากษัตริย์ให้กระจัดกระจาย
        หิมะก็ตกบนภูเขาซัลโมน
15     ภูเขาของพระเจ้า ภูเขาแห่งบาชาน
        ภูเขาสูงสง่า ภูเขาแห่งบาชาน
16    ภูเขาสูงสง่าทั้งหลาย ทำไมจึงอิจฉา
        ภูเขาที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นที่พำนักของพระองค์?
        ที่นั่นพระยาห์เวห์จะทรงพำนักอยู่ตลอดไป
17    รถศึกของพระเจ้ามีจำนวนหลายพันคัน
        องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากภูเขาซีนายไปยังสถานศักดิ์สิทธิ์
18    พระองค์เสด็จขึ้นยังที่สูงทรงจับกุมเชลย
        ทรงรับบรรณาการจากมนุษย์
        แม้คนกบฏก็ยังอาศัยอยู่กับพระยาห์เวห์พระเจ้า
19    ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้รับพระพรทุกๆวัน
        พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดพ้นทรงเอาพระทัยใส่พวกเรา
                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)
20    พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดพ้น
        พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงโปรดให้เราพ้นจากความตาย
21    พระเจ้าจะทรงทุบศีรษะศัตรูของพระองค์อย่างแน่นอน
        จะทรงทุบกระหม่อมมีผมของผู้ดื้อดึงในหนทางความผิด
22    องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "เราจะนำเขากลับมาจากบาชาน
        เราจะนำเขากลับมาจากห้วงลึกแห่งท้องทะเล
23    เพื่อท่านจะได้จุ่มเท้าของท่านในเลือด
        และลิ้นของสุนัขของท่านจะได้เลียเลือดของศัตรูด้วย"
24    ข้าแต่พระเจ้า ทุกคนเห็นขบวนแห่ของพระองค์
        ขบวนแห่ของพระเจ้าของข้าพเจ้า ของพระราชาของข้าพเจ้า กำลังเข้าไปยังสถานศักดิ์สิทธิ์
25    มีนักร้องนำขบวน นักดนตรีอยู่ท้ายขบวน
        กลางขบวนมีหญิงสาวเล่นรำมะนา
26    ท่านทั้งหลายที่เป็นพงศ์พันธุ์อิสราเอล
        จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ในที่ชุมนุมเถิด
        จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์
27    เบนยามินอยู่ที่นั่น เป็นน้องคนเล็ก แต่เดินนำหน้า
        บรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์ตามมาเป็นกลุ่ม
        บรรดาเจ้านายแห่งเศบูลุน เจ้านายแห่งนัฟทาลีก็มาด้วย
28    ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสำแดงพระอานุภาพเถิด
        ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงสำแดงพระอานุภาพดังที่เคยทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย
29    บรรดากษัตริย์จะนำบรรณาการมาถวายพระองค์
        สำหรับพระวิหารของพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม
30    ขอพระองค์ทรงขู่อียิปต์ สัตว์ร้ายในพงอ้อ
        ขอทรงขู่ประชาชาติ ฝูงโคพร้อมกับลูกของมัน
    จนกว่าเขาจะก้มหัวและถวายแท่งเงินเป็นบรรณาการแด่พระองค์
        ขอทรงขับไล่ประชาชาติที่รักสงครามให้กระจัดกระจายไป
31    บรรดาผู้ทรงอำนาจจะมาจากอียิปต์
        เอธิโอเปียจะยื่นมือออกมาวอนขอพระเจ้า
32    อาณาจักรทั้งหลายบนแผ่นดินเอ๋ย จงร้องเพลงเถิด
        จงถวายสดุดีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
                             (หยุดสักครู่หนึ่ง)
33    พระองค์เสด็จมาเหนือสวรรค์นิรันดร
        ฟังซิ พระสุรเสียงทรงอำนาจ ดังเหมือนเสียงฟ้าร้อง
34    จงยอมรับว่าพระเจ้าทรงพระอานุภาพ
        พระมหิทธานุภาพอยู่เหนืออิสราเอล
        พระอานุภาพของพระองค์อยู่เหนือกลุ่มเมฆ
35    ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงน่าเกรงขาม
        พระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานพลังและประทานอำนาจแก่ประชากรของพระองค์
        สาธุการแด่พระเจ้า