แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ขอบพระคุณพระองค์ พระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ สำหรับท้องฟ้าสีครามในยามเช้า
ขอบพระคุณพระองค์ พระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ สำหรับแสงอาทิตย์สีทองในวันนี้ 
ขอบพระคุณพระองค์ พระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ สำหรับร่มเงาในยามเย็น 
ขอบพระคุณพระองค์ พระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ สำหรับการดูแลของพระองค์ในวันที่ลูกมีความวุ่นวายในชีวิต  

บัดนี้ ลูกกำลังจะนอนพักผ่อน
ลูกภาวนาต่อพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงดูแลรักษาลูกๆ ของพระองค์
โปรดให้ความรักของพระองค์คุ้มครองลูกตลอดคืนนี้
และปลุกให้ลูกตื่นขึ้นมาในแสงสว่างแห่งเช้าวันใหม่ที่สดใสด้วยเทอญ  

ดวงจันทร์ส่องสว่างสดใส
ดวงดาวให้แสงระยิบระยับ
ก่อนที่วันนี้จะสิ้นสุดลง
ขอพระเจ้าอวยพรท่านทุกคน ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็ก 
และโปรดประทานวันใหม่แห่งความชื่นชมยินดีด้วยเทอญ   

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงคุ้มครองเราตลอดค่ำคืนนี้
ให้รอดพ้นจากความหวาดกลัวทั้งปวง
ขอให้ทูตสวรรค์ปกป้องคุ้มครองเราในขณะที่นอนหลับ 
จนกระทั่งแสงแห่งยามเช้าจะปรากฏมาอีกครั้งหนึ่ง
Johm Leland (1754-1841)