แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สิ่งสร้างทั้งปวงของพระเจ้า
71.    พระเจ้าที่รัก
พระองค์ได้ทรงสร้างสรรค์สิ่งทั้งปวงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นป่าดงหรือสถานที่ลี้ลับ   
สำหรับยอดภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ และใต้พื้นมหาสมุทรอันมืดทึบ  
สำหรับหนองบึงในป่าดงดิบ และลมที่พัดแรงในทะเลทรายด้วย
สำหรับเกาะอันกว้างใหญ่ในทะเลซึ่งอยู่ห่างไกล และบริเวณมุมเล็กๆ ในสวนของเรา
ข้าแต่พระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ โปรดทรงสอนเราให้รู้จักรักษาสิ่งสร้างทุกชนิดและแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งต่างๆ เหล่านั้นด้วยความรักและความเคารพด้วยเทอญ     

72.    พระเจ้าที่รัก สิ่งสร้างเล็กๆ แต่ละอย่างนั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งในจักรวาลอันยิ่งใหญ่มหึมาของพระองค์
ขอพระองค์ทรงโปรดระลึกถึงทุกชีวิตเล็กๆ เหล่านั้น และโปรดบันทึกความทรงจำนั้นไว้ในความรักนิรันดรของพระองค์ด้วยเทอญ  

73.    ผู้ที่มีความรักมากที่สุด ก็จะอธิษฐานภาวนาได้ดีที่สุดด้วย
สำหรับพระเจ้าผู้ทรงรักเรา พระองค์ได้ทรงสร้างและทรงรักทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใหญ่หรือเล็กก็ตาม 
                        S.T. Coleridge (1772-1834) 

74.    ขอพระองค์โปรดทรงอำนวยพรสวนน้อยๆ ของเรานี้ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับสิ่งสร้างเล็กๆ ที่เลื้อยคลานอย่างเร่งรีบบนพื้นหญ้า มันอาจเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวาสำหรับสิ่งสร้างขนาดเล็กที่คอยกินดอกไม้อย่างเอร็ดอร่อยอยู่ อีกทั้งอาจเป็นสถานที่ให้ความสุขแก่บรรดานกที่กำลังร้องเพลงอยู่บนต้นไม้ได้