facebook
^Back To Top

 • 1 1
  แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัด “แสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศอิสราเอล” ระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2019 ทำให้พ่อมีโอกาสร่วมเดินทางกับ พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพ พร้อมกับคณะครูคำสอน พี่น้องสัตบุรุษ และคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ รวม 54 คน ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
 • 2 2
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุม ตึกนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 ท่าน และปิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ด้วย ในงานประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2652 ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้หนังสือคริสต์ศาสนาสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียนคาทอลิกของเรา
 • 3 3
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2019 ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 30 ซึ่งได้เริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2019 รวม 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ในหัวข้อหนังสือเพลงสดุดีและสุภาษิต โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยาการให้การอบรม ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 74 คน และในวันปิดคอร์ส ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้า และรับวุฒิบัตรจากคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
 • 4 4
  ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2019 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมครูผู้ประสานงานคำสอนในโรงเรียน (สังฆมณฑล นักบวช ฆราวาส) ขึ้น ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีคุณครูเข้าร่วม 63 คน จากโรงเรียนของสังฆมณฑล 21 แห่ง โรงเรียนของนักบวช 16 แห่ง โรงเรียนฆรวาส 1 แห่ง และนักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยแสงธรรม
 • 5 5
  คำสอนไปรษณีย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาคำสอนของศาสนาคริสต์ คาทอลิก 1. เพื่อเข้าใจในคำสอนของพระเยซูเจ้า และคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 2. ผู้ที่ต้องการรู้จักและใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากขึ้น 3. ผู้ที่ต้องการแสวงหาพระเจ้าในชีวิต 4. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความศรัทธา 5. ผู้ที่ต้องการกำลังใจ 6. ผู้ที่ต้องการสันติสุขในการดำรงชีวิต

  
  
  

ความเชื่อ ความหวัง ความรัก

ความเชื่อ ความหวัง ความรัก
27.    ในความเชื่อนี้     โปรดให้ลูกได้เพิ่มพูนความดี
ในความดี     โปรดให้ลูกได้เพิ่มพูนความรู้
ในความรู้    โปรดให้ลูกเพิ่มการรู้จักบังคับตนเอง
ในการบังคับตนเอง      โปรดให้ลูกเพิ่มพูนความอดทน
ในความอดทน       โปรดให้ลูกเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธา
ในความเลื่อมใสศรัทธา  โปรดให้ลูกเพิ่มพูนความเป็นมิตรต่อบรรดาพี่น้อง
ในความเป็นมิตร    โปรดให้ลูกเพิ่มพูนความรักด้วยเทอญ 
(2 ปต.1:5-7) 

ความเชื่อในพระเจ้า
28.    พระเจ้าของเรา ทรงเป็นพระเจ้าของทุกสรรพสิ่ง
ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสวรรค์และแผ่นดิน
แห่งทะเลและแม่น้ำ 
พระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลาย
พระเจ้าแห่งภูเขาที่สูงตระหง่านและหุบเขาเบื้องล่าง
พระองค์ทรงสถิตอยู่ทั้งในสวรรค์ ในโลก ในทะเล และในทุกสิ่งที่มีความเป็นอยู่ 
St. Patrick (389-461)     
29.    ลูกเชื่อในพระเจ้า ผู้ทรงสร้างโลกมาตั้งแต่แรกเริ่ม
ลูกเชื่อในพระเจ้า ผู้ทรงดูแลรักษาโลก จนถึงวันสุดท้ายของมัน
ลูกเชื่อในพระเจ้า ผู้ซึ่งความรักของพระองค์จะดำรงอยู่ชั่วนิรันดร    
30.    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าแห่งชนชาติทั้งหลาย
ลูกเชื่อว่า
พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสวรรค์ชั้นสูงสุด
ทรงเป็นผู้สร้างท้องฟ้าเบื้องบน
และทรงเป็นผู้สร้างมหาสมุทรเบื้องล่าง 
(Carmina Gadelica)  
31.    พระเจ้าข้า เป็นความจริงที่พระองค์ทรงเป็น “บิดา” ของเรา
และเป็นความจริงอีกเช่นกันที่พระองค์ทรงเป็น “มารดา” ของเรา
เราขอบคุณพระองค์ พระเจ้า พระบิดาของเรา สำหรับพละกำลังและสิ่งดีงามทั้งปวง
เราขอบคุณพระองค์ พระเจ้า พระมารดาของเรา สำหรับการดูแลอย่างใกล้ชิดของพระองค์
พระเจ้าข้า เราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อเราแต่ละคน 
Julian of Norwich (1342-1416)  

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10499
12003
73668
238828
396775
13745231
Your IP: 34.231.247.139
2019-09-20 11:20

สถานะการเยี่ยมชม

มี 227 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk