แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โลกภายนอก
16.    ขอให้พระพลานุภาพของพระเจ้านำทางเรา
ขอให้พละกำลังของพระองค์ทรงคุ้มครองเรา
ขอให้พระปรีชาญาณของพระองค์ทรงแนะนำเรา
ขอให้พระหัตถ์ของพระองค์ทรงปกป้องเรา
ขอให้หนทางของพระองค์ทรงนำทางเรา
ขอให้โล่ของพระเจ้าทรงป้องกันเรา  
ขอให้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทรงคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากบ่วงแห่งความชั่วร้ายและการประจญของโลกนี้ด้วยเทอญ
น.แพททริก (389-461)      

17.    พระเจ้าข้า โปรดทรงอวยพรลูก สำหรับกิจการงานที่ลูกจะกระทำ สำหรับกิจการแห่งความคิดของลูก และสำหรับกิจการในจิตใจของลูกด้วย
(ไม่ระบุที่มา)  
18.    พระเจ้าที่รัก เมื่อลูกได้พบเห็นบางคนที่ตกอยู่ในความทุกข์ โปรดอย่าให้ลูกได้เดินผ่านไปเฉยๆ โดยแกล้งทำเป็นมองไม่เห็น แต่โปรดทำให้ลูกรู้ว่ายามใดที่ลูกต้องหยุดเพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือเมื่อใดควรรีบเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วยเทอญ
(จากอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี)     
19.    ข้าแต่พระบิดาแห่งมวลมนุษยชาติ  โปรดให้หลังคาบ้านของลูกนั้นกว้างขวางพอสำหรับบรรจุความคิดเห็นมากมายได้ ขอทรงหยอดน้ำมันที่ประตูบ้านของลูกให้เปิดออกได้ง่ายเพื่อต้อนรับเพื่อนพ้องและคนอื่นๆ ที่ไม่รู้จัก อีกทั้งโปรดตั้งโต๊ะสักตัวในบ้านของลูก เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวสามารถพูดคุยกันด้วยความอ่อนโยนและสบายใจด้วยเทอญ 
(บทภาวนาจาก Hawaii)     
20.    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงทราบดีที่สุดว่าลูกมีการงานที่วุ่นวายมากสักเพียงใดในวันนี้ หากแม้ลูกลืมพระองค์ไป ขอพระองค์อย่าทรงลืมลูกเลย พระเจ้าข้า 
Sir Jacob Astley (before the battle of Egdehill, 1642) 
พระพรสำหรับมื้ออาหาร
21.    พระเจ้าข้า พวกลูกขอสรรเสริญพระนามของพระองค์ สำหรับสุขภาพ พละกำลัง และอาหารประจำวันนี้ 
(บทภาวนาจากธรรมเนียมดั้งเดิม)   
22.    พระเจ้าที่รัก ลูกขอน้อมศีรษะลงด้วยความกตัญญู เพื่อขอบคุณพระองค์สำหรับอาหารประจำวันของลูก และขอให้สิ่งเหล่านี้ได้ถูกแบ่งปันไปยังโต๊ะอาหารในทุกแห่งด้วยเทอญ 
(A Mennonite children’s prayer)   
23.    ณ ที่โต๊ะอาหารนี้ เราจับมือกันเป็นวงกลม และระลึกถึงคุณความดีของพระเจ้าที่อยู่รายล้อมเราอยู่เสมอ    
24.    ขนมปังทั้งสดใหม่ หอมกรุ่น น้ำดื่มใส เย็น และสะอาด ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งทุกชีวิต โปรดทรงอยู่กับเราและประทับใกล้ชิดเราด้วยเทอญ 
(African grace)   
25.    ข้าแต่พระเจ้า เราขอบคุณพระองค์สำหรับดวงใจที่เปี่ยมด้วยความสุขนี้ ขอบคุณสำหรับสายฝนและอากาศที่สดใส ขอบคุณพระองค์ พระเจ้าข้า สำหรับอาหารมื้อนี้และสำหรับการที่เราได้อยู่ร่วมกัน 
(Emilie Fendall Johnson)   
26.    เราขอขอบคุณพระองค์ด้วยใจสุภาพ พระเจ้าข้า สำหรับอาหารในโลกที่ใครหลายคนยังตกอยู่ในความหิวโหย
สำหรับความเชื่อในโลก ที่ใครหลายคนยังคงดำเนินอยู่ในความกลัว สำหรับเพื่อนๆ ในโลก ที่หลายคนยังตกอยู่ในความโดดเดี่ยว 
(A Girl Guide hunger grace)