foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เกียรติมงคลแด่พระองค์ พระเจ้าของข้าฯ
    ผู้คนมักมีความสุขเมื่อได้รับคำยกย่องชมเชย และมีความสุขมากขึ้นเมื่อมีคนรู้คุณค่าของงานที่เขาทำไว้ ดังเช่นพ่อแม่จะมีความสุขมาก เมื่อได้รับคำชมเกี่ยวกับลูกๆของตนเอง
    แล้วพระเป็นเจ้าเล่า พระองค์จะไม่ชอบคำชมเชยเชียวหรือ แน่นอนที่สุด เราควรที่จะสรรเสริญพระองค์สำหรับการเป็นอยู่ของพระองค์ แต่เราควรที่จะคิดถึงและสรรเสริญพระองค์ในสิ่งต่างๆที่พระองค์ทำ  เป็นพิเศษในสิ่งที่พระองค์ทำให้กับลูกที่รักของพระองค์ ชาย หญิงที่พระองค์ประทับอยู่ด้วย เราควรร่าเริงยินดีกับความเจริญเติบโตในชีวิตที่พระองค์ประทานให้ เราบางคนลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้ และมักจะคิดถึงแต่เพียงว่า การที่จะทำให้พระองค์ดีพระทัย อยู่ที่การคิดถึงพระองค์เท่านั้น

    การสรรเสริญพระเจ้า โดยผ่านทางชาย หรือหญิงที่กำลังอยู่ในกระบวนการของการเป็นอยู่ นั่นก็คือ การมองดูพวกเขาด้วยความรักและความภาคภูมิใจ เช่นเดียวกับที่พระบิดาที่รัก ผู้ทรงเฝ้าดูลูกๆของพระองค์อย่างใกล้ชิด “จนแม้กระทั่ง ผมบนศีรษะของพวกเขาทุกเส้นได้ถูกนับไว้แล้ว”(ลก.12.7)
    เช่นเดียวกับที่นักบุญอีเรนีอุส กล่าวว่า “สิริมงคลของพระเจ้า คือบุคคลที่มีชีวิตอย่างบริบูรณ์ ชีวิตของบุคคลหนึ่งคือฉายาของพระเจ้า”

เกียรติมงคลแด่พระองค์ พระเจ้าของข้าฯ
สำหรับเด็กเล็กๆที่กำลังหัดเดิน พยายามปล่อยมือจากแม่ของตน หกล้ม ลุกขึ้น และตั้งต้นการผจญภัยครั้งแล้วครั้งเล่า
สำหรับเด็กๆ ที่กำลังขี่จักรยาน พยายามที่จะขี่โดยไม่ต้องถือแฮนด์ และพยายามอีกเป็นร้อยครั้ง ทั้งที่ยังไม่สำเร็จ
สำหรับเด็กวัยรุ่นที่พยายามที่จะแก้โจทย์คณิตศาสตร์ โดยมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จด้วยตนเอง

เกียรติมงคลแด่พระองค์ พระเจ้าของข้าฯ
สำหรับนักกีฬาที่ฝึกซ้อมทุกวัน เพื่อที่จะวิ่งให้เร็วขึ้น เพื่อที่จะกระโดดให้ไกลขึ้น เพื่อที่จะทำสถิติให้สูงขึ้น เพื่อที่จะทำลายสถิติ
สำหรับศิลปินที่กำลังพยายามออกแบบด้วยก้อนหินหรือไม้ สีหรือเสียง เพื่อที่สร้างงานใหม่ๆ
สำหรับนักวิจัยที่กำลังศึกษาอยู่ในเงามืด กำลังทดลอง พยายามที่จะไขปริศนาความลับของโลกที่เรากำลังอาศัยอยู่นี้

เกียรติมงคลแด่พระองค์ พระเจ้าของข้าฯ
สำหรับคนขุดถ่านหิน ที่กำลังถลุงเหล็กจากพื้นดิน
สำหรับคนงาน และผู้ที่สร้างเครื่องมือและเครื่องจักรกลต่างๆ
สำหรับสถาปนิกและสำหรับกองทัพนักก่อสร้างที่กำลังก่ออิฐ
สร้างบ้าน สร้างวิหาร และสร้างเมือง
สำหรับนักวิชาการ วิศวกร และนักเทคนิค
สำหรับงานต่างๆมากมายที่ประกอบด้วยพลังจากสมอง และพลังจากมือคน
โดยเป็นการสำรวจโลกอย่างช้าๆ และจัดระเบียบให้กับชีวิต
สำหรับผู้ซึ่งอุทิศตน ต่อสู้เพื่อการพัฒนาของคน และกลุ่มชน
เพื่อที่จะสร้างโลกที่ยุติธรรมและมีสันติสุข

เกียรติมงคลแด่พระองค์ พระเจ้าของข้าฯ
สำหรับชายและหญิงที่กำลังเจริญเติบโต อยู่ในเวลาที่เหมาะสม
ตั้งแต่ที่พวกเขากำเนิดจากดิน พระองค์ทรงเรียกเขาให้ยืนขึ้น
ตั้งแต่เมื่อเนื้อหนังได้รับพรพระจิต พระองค์ทรงเรียกเขาให้คิด ให้รัก และให้มีส่วนร่วมในการสร้าง
ตั้งแต่ที่พระองค์ทรงมอบจักรวาลให้อยู่ในมือของพวกเขา
เพื่อที่จะเป็นเจ้าของ พัฒนา และเปลี่ยนแปลงให้เป็นสิ่งใหม่

เกียรติมงคลแด่พระองค์ พระเจ้าของข้าฯ
สำหรับความยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ
สำหรับความชื่นชมยินดีของพระองค์ในความเติบโตของมนุษย์
สำหรับความสุภาพของพระองค์ ผู้ซึ่งยืนอยู่เบื้องหลัง แทนที่จะยึดเอาที่ของเรามนุษย์
สำหรับความอดทนของพระองค์ที่มีต่อความเชื่องช้า ความผิดบกพร่อง และความล้มเหลวของเรามนุษย์

และในที่สุด ข้าฯขอถวายพระพรแด่พระองค์ พระเจ้าของข้าฯ
เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาให้มีอิสระ
และมีคุณค่าที่จะพบพระองค์ มีความสามารถที่จะรู้จักพระองค์ และรักพระองค์
เพราะว่าพระองค์ไม่ได้คิดว่า เป็นการเรียกร้องที่พระองค์เสด็จมาเป็นมนุษย์ในองค์พระบุตรของพระองค์
เพราะว่าโดยทางพระคริสต์ เราสามารถเรียกพระองค์ว่าเป็นพระบิดาของเรา
ถ้าเราปรารถนา และจะมีวันหนึ่งที่เราสามารถมาหาพระองค์
มีชีวิตอยู่ในความรัก และความชื่นชมยินดีของพระองค์ ตลอดนิรันดร

ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก  นครที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้ว ไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์  (มัตธิว 5. 14-16)

ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา ขอให้พระเกียรติจะมีแด่พระองค์ในคริสตจักร และในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์  อาเมน (เอเฟซัส  3.20-21)