แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าที่รัก ขอพระองค์ทรงอวยพรผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเรา ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนพ้อง หรือแม้แต่คนอื่นๆ ที่ไม่รู้จักก็ตาม เราจะทำให้บ้านของเราเป็นที่พักพิงแห่งความรักและใจดีเมตตาสำหรับทุกคน เราจะแบ่งปันสิ่งที่เรามีด้วยความยินดีและด้วยดวงใจที่เบิกบาน