แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันใหม่นี้ สำหรับการมีชีวิตอยู่
วันใหม่นี้ สำหรับการดูแลกันและกัน
วันใหม่นี้ สำหรับการให้
วันใหม่นี้ สำหรับการแบ่งปัน    

พระเยซู องค์พระเจ้าผู้เป็นที่รัก เรามีวันนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ก่อนที่มันจะผ่านไป โปรดช่วยเราให้ทำทุกสิ่งอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถ เพื่อไม่ให้เป็นวันที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

พระเจ้าทรงประทับอยู่ในสิ่งเล็กน้อยทุกๆ อย่างที่ลูกจะทำในวันนี้ ดังนั้น เมื่อวันนี้จะผ่านพ้นไป ทุกสิ่งก็จะสำเร็จสมบูรณ์อย่างแน่นอน