แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระบิดาเจ้าข้า พวกลูกขอขอบคุณพระองค์สำหรับค่ำคืนที่ผ่านมา และสำหรับแสงแดดของยามเช้าวันใหม่ที่สดใส ขอบคุณสำหรับการพักผ่อน อาหารและการดูแลของพระองค์ อีกทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้วันนี้เป็นวันที่สวยงาม โปรดทรงช่วยลูกให้กระทำในสิ่งที่ควรทำ ให้เป็นคนดีและมีจิตใจดีต่อผู้อื่น ในทุกสิ่งที่ลูกทำ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเล่น ทั้งนี้ เพื่อลูกจะได้เติบโตในความรักมากขึ้นทุกวัน