แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
wordsoflordcandles2อยู่ลำพังกับพระเจ้า

1. มาพักผ่อนกับเรา... ( มก 6:31 )

•    นั่งเงียบๆ ต่อหน้าพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท และเฝ้ามองพระองค์ด้วยใจรักเช่นเดียวกับที่พระองค์ทอดพระเนตรอันเปี่ยมด้วยความรักมากล้นมายังคุณ 
•    หรือนั่งเงียบๆ และเพ่งความสนใจไปยังพระองค์ผู้ทรงเป็นแก่นชีวิตของคุณ
•    เพียงอยู่ที่นั่นและผ่อนคลายสักครู่ในความสงบของพระองค์ร่วมกับพระองค์

2. จงฟัง… ( มธ 17:5 )
•    ขณะนี้ให้เราฟังพระเยซูเจ้าตรัสกับเราอีกครั้งว่า  พระองค์รักเราเพียงใด
•    อ่านพระวาจาแห่งรักของพระองค์อย่างช้าๆ … จดหมายรักของพระเจ้าถึงคุณ
•    พยายามเข้าถึงความคิดและจิตใจของพระองค์ในขณะที่คุณไตร่ตรองพระวาจาและสัมผัสกับความรักที่พระองค์มอบให้คุณในเวลานี้

3. เรารักท่าน… ( ยน 15:9 )
  • เรารักท่านทั้งหลาย (ยน 15:9)  เราเรียกท่านตามชื่อ  ท่านเป็นของเรา (อสย 43:1)  เราได้รู้จักท่าน ก่อนที่เราจะก่อร่างท่านในครรภ์  และก่อนที่ท่านจะคลอดจากครรภ์  เราก็ได้กำหนดตัวท่านไว้ (ยรม 1:5)  มิใช่ท่านทั้งหลายเลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน  (ยน 15:16)
  • เพราะท่านประเสริฐในสายตาของเรา  และได้รับเกียรติและเรารักท่าน (อสย 43:4)  เราได้รักท่านด้วยความรักนิรันดร์  เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อท่านสืบไป  (ยรม 31:3)  เราจะปล่อยเจ้าได้อย่างไร  ความเอ็นดูของเราก็คุกรุ่นขึ้น (ฮชย 11:8)
  • ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง  และจะไม่เมตตาบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือ แม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้  กระนั้นเราก็จะไม่ลืมท่าน  ดูเถิด  เราได้สลักท่านไว้บนฝ่ามือของเรา (อสย 49: 15-16)  เพราะเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน  ยึดมือขวาของท่านไว้ (อสย 41:13)
  • อย่ากลัวเลย  เพราะเราได้ไถ่ท่านแล้ว (อสย 43:1) เราอยู่กับท่าน (อสย 43:5) แล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ (มธ 28:20)
  • ใจของท่านอย่าหวั่นไหวเลย  จงเชื่อในพระเจ้าและเชื่อในเราด้วย (ยน 14:1) เราจะช่วยท่าน (อสย 41:14) เมื่อท่านลุยข้ามน้ำ  เราจะอยู่กับท่าน  ความยากลำบากจะไม่ทำอันตรายท่าน  การทดลองที่หนักไม่สามารถทำอันตรายท่านได้ (อสย 43:2)
  • อย่าวิตกกังวล (ลก 12:11)  ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว เพราะฉะนั้น อย่ากลัวเลย (มธ 10:30-31)  แม้ภูเขาอาจจะแยก  เนินเขาอาจจะไหว แต่ความรักมั่นคงของเราสำหรับท่านไม่มีวันสิ้นสุด
  • เชิญเถิด ที่รักของเรา (พซม 2:10)  เราจะนำท่านไปในที่ที่สงบ  ณ ที่นั้น เราจะพูดในใจท่านอย่างนุ่มนวล เราจะเป็นความจริงและซื่อสัตย์ เราจะแสดงความรักอันมั่นคงแก่ท่าน และทำให้ท่านเป็นของเราตลอดกาล  เรารักษาสัญญาเสมอ … และท่านจะรู้จักเราอย่างที่ท่านไม่เคยล่วงรู้มาก่อน “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น”  (อพย 3:14)  เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าของท่าน (ฮชย 13:4)