foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บัญญัติ​สิบ​ประการ​ของ​การ​สวดภาวนา
1. เรียบๆ : พูด​กับ​พระ​เหมือน​ที่​คุณ​พูด​กับ​คนใน​ครอบครัว​ของ​คุณ
2. ทำ​อย่าง​เป็น​ธรรมชาติ : ภาวนา​ได้​ทุกที่​ทุกเวลา
3. ช้าๆ : ช้า​ใน​การ​พูด และ​เร็ว​ใน​การ​ฟัง
4. จริงใจ : เรา​จริงใจ​ที่สุด​กับ​ตัวเอง จง​พูด​กับ​พระเจ้า​แบบ​นั้นแหละ
5. แบบ​พระคัมภีร์ : “พระคัมภีร์ทั้งหมด​ได้รับ​การ​ดลใจ​จาก​พระเจ้า  เพื่อ​นำทาง​ชีวิต​ของ​ประชาชน​และ​สอน​พวกเขา​ให้​เป็น​คน​ศักดิ์สิทธิ์” ( 2 ​ทิโมธี 3 : 16)

6. กำหนด​เวลา : “วันหนึ่ง  เวลา​บ่าย​สาม​โมง เป​โตร​และ​ยอห์น​กำลัง​ขึ้น​ไป​ที่​พระ​วิหาร​เพื่อ​อธิษฐาน​ภาวนา”   (กิจการ 3 : 1)
7. ปรับ​ให้​ตรง : “... พระ​จิต​เจ้า​จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ใน​เวลานั้น​ว่า​จะ​ต้อง​พูด​อะไร” (ลูกา 12:12)
8. หมู่คณะ : “ถ้า​สอง​คนใน​พวกท่าน​บน​โลก​ยินยอม​ขอ​อะไร​เพื่อ​ทุกคน ก็​จะ​ได้รับ...”  (มัทธิว 18:19)
9. พึ่งพา​พระ​จิต​เจ้า : “จง​คอย​รับ​พระ​พร​ที่​พระบิดา​ทรง​สัญญา​ไว้...ท่าน​จะ​ได้รับ​พิธี​ล้าง​เดชะ​พระ​จิต​เจ้า” (กิจการ 1 : 4-5)
10. ลิ้มรส : “....จง​ปิติยินดี​ใน​พระเจ้า และ​พระองค์​จะ​ประทาน​ตามใจ​ปรารถนา​ของ​ท่าน (สดุดี 37 : 4)