foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

baby20penguin20for20roundup20photoฉันจะมองดูแต่ละวันเหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของฉัน

เป็นอีกวันหนึ่งสำหรับอีกหนึ่งโอกาส

ฉันจะต้อนรับวันใหม่ด้วยความเชื่อมั่นว่า

วันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน

และลืมเหตุการณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาไม่ว่าจะดีหรือเลว

ทั้งนี้ก็เพื่อฉันจะได้ไม่หลงไปในความรู้สึกพอใจ

และไม่ให้จมอยู่ในความเวทนาตนเองในวันนี้

ในทุกเรื่องราวที่ต้องอาศัยความพยายาม

ฉันจะมุ่งวางแผนโดยยึดมั่นจุดหมายในใจ

เพื่อที่จะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ฉันจะพยายามทำจนกว่าจะสำเร็จลุล่วงไป

จากขั้นหนึ่งสู่อีกขั้นหนึ่งอย่างไม่หยุดยั้ง

อันที่จริงแล้ว การก้าวข้ามแต่ละขั้นนั้นไม่มีคำว่ายากจนเกินไป

แต่หากฉันต้องล้มลง  ฉันก็จะพยายามทำอีกครั้งอย่างดีที่สุด

ฉันจะมองอุปสรรคทุกอย่างเป็นเพียงทางอ้อมเพื่อจะไปสู่จุดหมายของฉัน

และเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อความตั้งใจของฉัน

ฉันจะปรับปรุงตัวและดำเนินชีวิตต่อไป

ฉันเห็นส่วนดีในเพื่อนพี่น้องทุกๆ คน

sweetbabycoverฉันค้นหาเพื่อที่จะเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความหวังและมองโลกในแง่ดี

เพื่อชีวิตจะได้สดชื่นกว่านี้และมีความสุขสนุกสนานในเส้นทางที่อบอุ่นด้วยแสงอาทิตย์

อันเป็นที่ซึ่งมีทั้งเสียงหัวเราะและเสียงเพลง

และ ณ ที่นั้น ดวงวิญญาณอันเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี

และมีความเชื่ออย่างซื่อตรงว่า

ในสถานการณ์อันเลวร้ายอาจจะมีสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นก็ได้

ฉันก็จะทำสิ่งที่ดีที่สุดนั้นให้ได้

แม้ว่าฉันจะได้รับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด

ฉันจะไม่คร่ำครวญกับสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้

ฉันจะปีนป่ายผ่านสิ่งเหล่านั้น

ฉันเลือกที่จะมองหาโอกาสในทุกๆ อุปสรรค

หยิบฉวยสิ่งที่ท้าทาย

และเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อน