แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
997สัญญากับตัวเองว่าจะเข้มแข็ง

ซึ่งไม่มีสิ่งใดสามารถมาทำลายความสงบในจิตใจได้

จะพูดแต่สิ่งดีๆ สร้างสรรค์ และก่อให้เกิดความสุขกับทุกคนที่ฉันพบ

ทำให้เพื่อนๆ ทุกคนสัมผัสได้ถึงสิ่งเหล่านี้

มองทุกสิ่งในแง่ดี คิดดี ทำงานดี และหวังในสิ่งที่ดี

ชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นเหมือนกับเป็นของตนเอง

ลืมความผิดพลาดในอดีตและลงมือกระทำเพื่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคต

มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา

และทำให้สิ่งต่างๆ รอบตัวมีชีวิตชีวา

ให้เวลาในการพัฒนาตนเองให้มากขึ้น    

เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้เวลาไปในการตัดสินผู้อื่น

ไม่วิตกกังวลเกินควร 

มีคุณธรรมเกินกว่าความโกรธ

มีความเข้มแข็งไม่หวาดกลัว

กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยความสุข

ขอให้วันนี้มีความสุข