foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เริ่มวันใหม่พร้อมกับพระเจ้า
1225325492สิ่งสำคัญคือเราควรรวมการภาวนาไว้ในกิจวัตร เราอาจเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทักทายพระเจ้าสั้น ๆ หรือสนทนายาว ๆ ก็ได้ เพียงแต่ต้องทำให้การสนทนานั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในยามเช้าของเรา ทุกเช้าเราไม่ต้องคิดใช่ไหมว่าเราจะแปรงฟันหรือไม่ เพราะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตร เราเพียงต้องทำโดยไม่โอดครวญ และเรารู้ว่าเมื่อเราทำแล้วสิ่งนั้นดีสำหรับเรา การภาวนาก็เช่นเดียวกัน

    การเริ่มต้นวันใหม่พร้อมกับพระเจ้ามีทั้งแบบสั้น และแบบยาว เมื่อเรามีลูกเล็ก ๆ หรือต้องตื่นแต่เช้า เราคงทำได้เพียงฝากวันนั้นไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า แล้วก็เริ่มต้นทำหน้าที่ของเรา ถ้าวันนั้นเป็นวันที่ว่าง หรือเราเกษียณจากงานแล้ว เราอาจต้องการใช้เวลานี้เป็นช่วงเวลาหลักสำหรับภาวนา และแสวงหาความรู้ด้านจิตวิญญาณ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นอารมณ์ของแต่ละคน บางคนชอบใช้เวลาเงียบ ๆ อยู่กับพระเจ้านาน ๆ ในขณะที่บางคนจะหงุดหงิดมากถ้าเขาทำเช่นนี้ ลางเนื้อชอบลางยา เราแต่ละคนชอบแบบแผนต่างกัน
    ดังนั้น เราอาจพบว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเราคือสวดภาวนาสั้น ๆ ข้างอ่างล้างหน้าขณะที่เราแปรงฟัน หรือขณะที่จูงสุนัขออกไปเดินเล่น หรือระหว่างเดินทางไปทำงาน บางครั้งเราอาจหาเวลาอยู่ตามลำพังในครัวได้สัก 15 นาที ก่อนที่ทุกคนในบ้านจะลงมา หรือมีเวลาผ่อนคลายภายหลังอาหารเช้าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสงบเงียบ หลักการสำคัญคือเลือกเวลาเดียวกันในแต่ละวัน และระหว่างช่วงเวลานี้ให้ถวายวันนั้น – เหตุการณ์ คำสนทนา งานที่ทำ และอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในวันนั้น – ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงจัดการทุกสิ่งได้ หลังจากนั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น เราก็รู้ว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราที่นั่น
    และสิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คือเปิดเครื่องรับจานดาวเทียม

คำถาม
    คุณเป็นคนชอบตื่นเช้าหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ คุณจะเปิดเครื่องรับจานดาวเทียมอย่างไร

ลองทำดู
•    ก่อนลุกขึ้นจากเตียง หรือเมื่อคุณอยู่ในห้องน้ำ หรือกำลังแต่งตัว ให้คิดว่าวันนั้นคุณต้องทำอะไรบ้าง และขอให้พระเจ้าทรงนำทาง และค้ำจุนให้คุณผ่านวันนั้นไปได้ “พระเจ้าข้า นี่คืองานทั้งหมดที่ลูกต้องทำในวันนี้ และนี่คือปัญหาของลูก โปรดประทับอยู่กับลูก และนำทางลูกให้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างด้วยดี ลูกต้องไปแล้ว เราจะคุยกันให้นานกว่านี้ภายหลัง”
•    ขณะที่คุณกำลังเดินเล่น ไม่ว่าจะเดินเล่นกับสุนัข หรือเดินไปโรงเรียน หรือไปทำงาน ให้ใช้เวลานั้นสนทนาอย่างผ่อนคลายกับพระเจ้า (คุณอาจทำเช่นนี้ขณะที่ขับรถได้ด้วย เพียงแต่ต้องระมัดระวังมากกว่าปกติ) คุณอาจขอบคุณพระเจ้าเมื่อเห็นสิ่งใดที่คุณคิดว่าดี อาจเป็นความสัมพันธ์กับใครบางคน สิ่งที่คุณสนใจมาก หรือเมื่อคุณเห็นแสงอาทิตย์สะท้อนบนหยดน้ำค้าง ให้คิดถึงเรื่องราว หรือปัญหาต่าง ๆ ที่คุณ และคนรอบข้างกำลังเผชิญ และยกถวายแด่พระเจ้า ให้ความรักของพระองค์จัดการกับปัญหาเหล่านี้ และถวายวันนั้นล่วงหน้าแด่พระองค์ ขอให้พระองค์ทรงโปรดให้วันนั้นเต็มไปด้วยสิ่งดีงาม (หรือขอให้เราเอาชีวิตรอดไปได้อีกวันหนึ่ง)
•    คุณสามารถปฏิบัติสามขั้นตอนต่อไปนี้ให้กลายเป็นกิจวัตร แม้ในขณะที่คุณกำลังนอนบนเตียงก่อนจะลุกขึ้น
1.    ท่องข้อความจากจดหมายถึงชาวโคโลสี 3:17 “ท่านจะพูดเรื่องใด หรือทำกิจการใด ก็จงพูดจงทำในพระนามของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการขอบพระคุณพระเจ้า พระบิดาโดยทางพระองค์เถิด”
2.    จากนั้น ให้คิดถึงสิ่งที่คุณต้องทำในวันนั้น และขอให้พระเจ้าทรงช่วยคุณให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูเจ้า
3.    จากนั้นให้สวดบทภาวนาต่อไปนี้ “พระเจ้าข้า ลูกถวายวันนี้แด่พระองค์ ทั้งงานที่ลูกทำ คนที่ลูกพบ ความสุข และปัญหา เพื่อว่าลูกจะรับรู้ถึงความรักของพระคริสตเจ้าได้ในทุกสิ่ง และขอบพระคุณพระองค์ อาเมน”
    ถ้าคุณชอบตื่นเช้า หรือจำเป็นต้องตื่นเช้า คุณอาจเลือกช่วงเวลาหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้า ก่อนที่คุณจะหาเวลาว่างอีกไม่ได้เลยในวันนั้น บางคนตื่นแต่เช้าตรู่ และดื่มด่ำกับความสงบเงียบในยามเช้า บางคนใช้เวลาหลังอาหารเช้าพูดคุยกับพระเจ้าถ้าเขาไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ถ้าต้องการคำแนะนำว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างระหว่างช่วงเวลาเช่นนี้ ดูบทที่ 8 “จัดเวลาเป็นพิเศษสำหรับภาวนา”

บทภาวนา
    ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานพระพรแก่ข้าพเจ้า
    ขณะที่ข้าพเจ้าเริ่มต้นวันนี้พร้อมกับพระองค์
    โปรดให้ข้าพเจ้าตั้งมั่นอยู่ในความจริง
    ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
    โปรดให้ข้าพเจ้าเผชิญหน้ากับความจริง ที่ข้าพเจ้าได้เลี้ยวผิดทาง
    ข้าพเจ้าไม่วิงวอนขอสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการ
    แต่วิงวอนขอสิ่งที่พระองค์ทรงทราบว่าจำเป็นสำหรับข้าพเจ้า
    ข้าพเจ้าขอถวายวันนี้ และถวายตัวข้าพเจ้าเอง
    เพื่อพระองค์ และแด่พระองค์ ในพระนามของพระเยซูเจ้า
                                Iona