แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
1225325492วันนี้  ฉันปล่อยให้เรื่องเก่าๆ ผ่านไป 
และขอเพียงให้พระเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของฉัน
ให้พระองค์ดูแลชีวิตของฉัน
ณ บัดนี้ พระองค์เริ่มส่องแสงสว่างเข้ามาในมุมมืดแห่งจิตวิญญาณของฉัน
พระองค์ทรงนำเอาความวิตกกังวลทั้งหลายออกไปจากบ่าของฉัน
และเติมความรักของพระองค์ในจิตใจของฉัน
  • ปัญหาที่กำลังท่วมท้นฉันกลับลดลงในทันใด
  • และนับจากวันนี้ไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
  • ฉันรู้ว่าฉันสามารถจัดการกับมันได้
  • หากคุณกำลังทุกข์ยากลำบาก
  • “จงปล่อยเรื่องเก่าๆ ผ่านไป ขอเพียงให้พระเจ้าประทับอยู่”
  • ให้พระองค์ดูแลชีวิตของคุณ เพื่อคุณ
  • และขอพระองค์ส่องแสงสว่างมาสู่เงาชีวิตอันมืดมน