foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระสุรเสียง (The Voice)

ชายคนหนึ่งกระซิบแผ่วเบา
"พระเจ้าโปรดตรัสกับข้าพระองค์เถิด
ทันใดนั้นนกที่กำลังบินอยู่ก็เปล่งเสียงร้องเป็นเพลงไพเราะจับใจ
แต่เขากลับไม่สนใจฟัง

แล้วชายคนนั้นก็ตะโกนสุดเสียง
"พระเจ้าโปรดตรัสกับข้าพระองค์เถิด"
ทันใดนั้นก็เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้องกึกก้องทั่วท้องฟ้า
แต่เขาหาได้รับรู้ไม่

เขามองไปรอบ ๆ แล้วพูดว่า
"พระเจ้า ... โปรดให้ข้าได้เห็นพระองค์ด้วยเถิด
ทันใดนั้น ดวงดาวก็จรัสแสงเป็นประกายเต็มท้องฟ้า
แต่ชายคนนั้นก็มองไม่เห็น

แล้วชายคนนั้นก็ร้องตะโกน
"พระเจ้าโปรดสำแดงปาฏิหาริย์ให้ข้าพระองค์ได้ประจักษ์ด้วยเถิด"
ทันใดนั้น...ชีวิตหนึ่งก็เกิดขึ้นมา
แต่ชายคนนั้นก็ยังไม่สังเกตเห็น

และแล้วชายคนนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความสิ้นหวัง
"โอ...พระเจ้า โปรดสัมผัสข้าและให้ข้าพระองค์ได้รู้ว่า
มีพระองค์ประทับอยู่ด้วยกับข้าพระองค์ที่นี่ด้วยเถิด"
ทันใดนั้นพระเจ้าก็เอื้อมพระหัตถ์ลงมาจากเบื้องบน
และสัมผัสเขา แต่เขากลับปัดผีเสื้อตัวนั้นแล้วเดินจากไป

สุดท้าย...ชายคนนั้นก็ร่ำร้องออกมาว่า
"พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด"
แล้วใบปลิวข่าวดีก็ปลิวมาตกตรงหน้าเขา
แต่ชายหนุ่มก็ปัดมันทิ้งเสีย แล้วก้มหน้าร้องไห้ต่อไป

....นี่เป็นสิ่งเตือนใจเราอย่างดีว่า พระเจ้าอยู่รอบกายเราเสมอ
ขอเพียงให้เราเปิดใจสักนิด สังเกตสิ่งรอบ ๆ และเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า...