แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แผนการของพระเจ้า
พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับฉัน ซึ่งซ่อนอยู่ภายในตัวฉัน เสมือนต้นโอ๊กที่ซ่อนอยู่ในผลของมัน หรือดอกกุหลาบที่ซ่อนอยู่ในดอกตูม ถ้าฉันยอมมอบตัวฉันเองแด่พระเจ้า แผนการของพระองค์ในตัวฉันก็จะสมบูรณ์ขึ้นโดยทางฉัน ฉันสามารถบอกเมื่อฉันประสานกับภายในตัวฉันเอง ความคิดและจิตใจของฉันก็จะเปี่ยมไปด้วยความสงบภายในอย่างลึกซึ้ง ความสงบนี้ทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัย มีความยินดี และมีความปรารถนาที่จะก้าวไปตามแผนการของพระเจ้า

แผนการของพระเจ้าที่ทรงมีต่อฉันนั้นสมบูรณ์แบบ เป็นแผนการเพื่อความดีทั้งปวง มิใช่เพื่อฉันคนเดียว แผนการของพระองค์มีหลายแบบและครอบคลุมไปถึงทุกๆ คนที่ฉันพบ ทุกเหตุการณ์และทุกๆ คนที่เข้ามาในชีวิตฉันคือเครื่องมือที่ปรากฏของแผนการนี้
พระเจ้าทรงเลือกบุคคลเหล่านี้มาให้ฉันรู้จัก รัก และรับใช้ พวกเราสานต่อการจูงใจนี้ด้วยกัน ซึ่งไม่ใช่เหตุบังเอิญ ฉันสวดภาวนาเพื่อขอให้ฉันกลายเป็นเครื่องมือเพื่อรัก และรับใช้ที่ดีขึ้น และเพื่อให้ฉันกลายเป็นผู้ที่สมควรจะรัก และรับใช้จากผู้อื่น
ฉันวอนขอพระบิดาผู้ทรงสถิตในฉันเพื่อสิ่งเหล่านี้คือ สิ่งซึ่งพระองค์ทรงปรารถนาให้ฉันมี ฉันทราบดีว่า ผลประโยชน์เหล่านี้จะมาสู่ฉันในเวลาที่เหมาะสม และด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ความรู้ภายในนี้ทำให้ความคิดและจิตใจของฉันมีความกล้า และความเชื่อที่จะกระทำสิ่งเหล่านั้น ซึ่งฉันรู้สึกว่าฉันต้องกระทำ ฉันไม่อิจฉาในสิ่งที่ผู้อื่นได้รับ  ดังนั้น ฉันจึงไม่ตัดตนเองออกจากพระเจ้า ผู้ทรงประทานสิ่งดีๆ ทุกอย่างให้มนุษย์
พระพรของพระเจ้าที่ทรงประทานให้แก่ฉันนั้นมีในทุกๆ เวลามากกว่าที่ฉันได้รับในปัจจุบัน ฉันสวดภาวนาเพื่อให้ฉันสามารถให้ ให้มากขึ้น เพื่อฉันจะสามารถให้เท่ากับที่ฉันได้รับ และได้รับเท่ากับที่ฉันได้ให้
ฉันเชื่อว่า เมื่อฉันไม่สามารถกระทำสิ่งที่ตั้งใจจะกระทำ เป็นเพราะพระเจ้าทรงปิดประตูเพียงประตูเดียวที่แง้มออก สู่ประตูที่ดีกว่า และเปิดกว้างกว่า ถ้าฉันไม่เห็นประตูนั้นข้างหน้า เป็นเพราะฉันไม่เห็น ไม่ได้ยิน หรือเชื่อฟังคำแนะนำของพระเจ้า ในช่วงนั้นพระเจ้าทรงใช้ความยากลำบาก อุปสรรคต่างๆ ซึ่งบางทีดูเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้เราล้มเหลว แต่นั่นอาจเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำเพื่อช่วยฉันให้เผชิญหน้ากับตนเอง และมองโอกาสใหม่ที่ดีกว่า
จุดประสงค์ที่แท้จริงในชีวิตฉันคือการพบพระเจ้าในตัวฉันเอง ในความคิดและในจิตใจ และช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องของฉัน ฉันขอบคุณพระบิดาเจ้าสำหรับประสบการณ์แต่ละอย่างที่ช่วยให้ฉันมอบน้ำใจของฉันต่อน้ำพระทัยของพระองค์   เพียงเพราะฉันสูญเสียตัวเองในความนึกคิดของการประทับอยู่อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ สามารถทำให้แผนการของพระองค์เพื่อชีวิตของฉันนั้นสมบูรณ์ขึ้น