แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สายธารรักหลั่งรินจากดวงใจ

งามวิไลของบุตรเจ้าสวรรค์

ธารน้ำพุแห่งชีวิตจิตทรงธรรม์

ไม่ไหวหวั่นมีเมตตาพาเปรมปรีดิ์

ดวงพระทัยสุดประเสริฐเลิศนักหนา

ลูกใฝ่หาอยากใกล้ชิดองค์ทรงศรี

อยากเลียนแบบความรักความปราณี

ที่ทรงมีต่อลูกทุกวารวัน

พระตรัสว่าจงมาหาเราเถิด

แล้วจะเกิดผลดีที่สร้างสรรค์

จงมาพักในดวงใจเราเร็วพลัน

เราจะผันภาระหนักหักแอกนา

อุดมด้วยความรักปักษาอุรา

ทั้งกายาวิญญาณจิตชิดภูมี

ดวงใจใดใครหนอช่างอ่อนหวาน

คอยประสานรอยร้าวที่หมองศรี

ให้ได้มีกำลังใจเพิ่มไมตรี

และทวีเฝ้าปลอบขวัญพลันรื่นรมย์